Archiwalny
Data wydarzenia: 17.01.2022 19:30

Zumba - Opacz-Kolonia

21
Sołectwo Opacz- Kolonia zaprasza na sportowe zajęcia cykliczne: Zumba (środa 20.00).

Miejsce: Świetlica, ul. Ryżowa 90, Opacz-Kolonia.

Wydarzenie finansowane z funduszu sołeckiego Opaczy-Kolonii.

Grafika obrazująca zaproszenie na zajęcia cykliczne w Opaczy-Kolonii.


Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją gminy.


Spotkania organizowane zgodnie zasadami bezpieczeństwa związanymi z Covid-19.

 

Opublikowany przez: Maria Bielecka
Podobne tematy: Sołectwo Opacz-Kolonia

Zobacz także