Archiwalny
Wydarzenie cykliczne

Zumba - osiedle Komorów

44
Zarząd Osiedla Komorów zaprasza na zajęcia zumby, które odbywają się w środy w godz. 20:00-21:00.

Miejsce:  szkoła w Komorowie, sala rekreacyjna nr 4

Zajęcia finansowane są z funduszu osiedla Komorów.   

 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

 

Wydarzenie organizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Osiedle Komorów

Zobacz także