Archiwalny
Data wydarzenia: 23.10.2022 16:00

Spotkanie autorskie z pisarzem i obrońcą zwierząt Tomem Justyniarskim w Nowej Wsi

32
Radni, Sołtys i Rada Sołecka Nowej Wsi zapraszają na spotkanie autorskie z pisarzem i obrońcą zwierząt Tomem Justyniarskim (23 października - niedziela, godz. 16.00).

Miejsce:

  • świetlica w Nowej Wsi, ul. Główna 52 b 

Książka "Psie troski" zajęła pierwsze miejsce w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej "Wybierzmy wspólnie lektury", w dwóch kategoriach: wg głosów nauczycieli i wg głosów rodziców. Dzięki temu została ona wpisana na listę szkolnych lektur. 

Po spotkaniu możliwość zakupu książek z autografem autora. 

Warsztaty finansowane są z funduszu sołeckiego Nowej Wsi.

Spotkanie z pisarzem

 Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia. 

Opublikowany przez: Damian Bojarski
Podobne tematy: Sołectwo Nowa Wieś

Zobacz także