Archiwalny
Data wydarzenia: 19.09.2023 11:00

Działaj dla klimatu - konferencja podsumowująca projekt

15
Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, Edyta Pająk zapraszają konferencje podsumowującą projekt: "Działaj dla klimatu" (19 września, godz. 11:00).

Miejsce: Szkoła im Marii Dąbrowskiej w Komorowie, al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

W programie:

  • Podsumowanie działań edukacyjnych dotyczących projektu
  • Dobre praktyki z zakresu lokalnej ochrony przyrody
  • Prezentacja przykładowych urządzeń i infrastruktury wybudowanej przy szkołach zaangażowanych w projekt.

Projekt „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii” korzysta z dofinansowania korzysta z dofinansowania o wartości ponad 2,9 mln zł w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. Fundusze EOG to wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Projekt otrzymał również dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości ponad 0,5 mln zł.

  • Grafika zapraszająca na konferencję

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Zobacz także