Archiwalny
Data wydarzenia: 26.01.2023 10:00

Fundusze Europejskie - mobilny punkt informacyjny

14
Wójt Gminy Michałowice zaprasza do mobilnego punktu informacyjnego "Fundusze Europejskie na założenie i rozwój działalności gospodarczej"
(czwartek, 26 stycznia, godz. 10:00).

Miejsce spotkania:

  • Urząd Gminy Michałowice, Reguły, al. Powstańców Warszawy 1, parter.

Informacja:

  • pod numerem tel.: (22) 350 91 18,
  • mail: fundusze@michalowice.pl.

Grafika prezentuje treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także