Archiwalny
Data wydarzenia: 10.04.2024 10:00

Fundusze Europejskie - mobilny punkt informacyjny

8
Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka zaprasza
do mobilnego punktu informacyjnego na spotkanie "Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców"
(środa, 10 kwietnia, godz. 10:00 - 13:00).

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy Michałowice, Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1, (sala obsługi klienta, parter).

Informacja: tel. 22 350 91 74.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także