Archiwalny
Data wydarzenia: 12.10.2023 10:00

Fundusze Europejskie - mobilny punkt informacyjny

7
Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka zaprasza do mobilnego punktu informacyjnego "Fundusze Europejskie na założenie i rozwój działalności gospodarczej" (12 października, godz. 10:00).

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy Michałowice (sala multimedialna, parter).

Informacja:

  • tel. 22 350 91 18;
  • mail: fundusze@michalowice.pl.

grafika prezentująca treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także