Data wydarzenia: 11.03.2019 18:30

Osiedle Granica - wybory przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla

84
Wójt Gminy zwołuje w dniu 11 marca 2019 r. o godz. 18:30 - I termin (godz. 19:00 – II termin)
w Granickiej Zatoce Kultury w Granicy przy ul. Czeremchy 1 zebranie ogólne mieszkańców
osiedla Granica dla wyboru przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla.
Opublikowany przez: Marcin Walichnowski
Podobne tematy: Komisje i Sesje Rady

Zobacz także