Data wydarzenia: 09.03.2019 16:00

Osiedle Komorów - wybory przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla

32
Wójt Gminy zwołuje w dniu 09 marca 2019 r. o godz. 16:00 - I termin (godz. 16:30 – II termin) w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, ul. Marii Dąbrowskiej 12/20 zebranie ogólne
mieszkańców dla wyboru przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla.
Opublikowany przez: Marcin Walichnowski
Podobne tematy: Komisje i Sesje Rady

Zobacz także