Archiwalny
Data wydarzenia: 27.04.2023 17:15

Przydomowe kompostowanie - Ekoporady

77
Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka zaprasza mieszkańców na spotkania "Przydomowe kompostowanie- ekoporady"
(startujemy 27 kwietnia, godz. 17.15)

Spotkania będzie prowadzić Fundacja KIM.

  • 27.04.2023r., godz. 17.15 - Komorów, ul. Ceglana 2D, Dzienny Dom Seniora;
  • 18.15.2023r., godz. 18.30 - Nowa Wieś, ul. Główna 52A, Świetlica;
  • 23.05.2023 r., godz. 18.00 - Opacz-Kolonia, ul. Ryżowa 90, Świetlica;
  • 30.05.2023r., godz. 18.00 - Reguły, ul. Wiejska 13, Świetlica.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także