Archiwalny
Data wydarzenia: 25.05.2024 09:00

Sokołów Soccer Cup - turniej piłkarski

50
Wójt Gminy Michałowice zaprasza mieszkańców na I edycję piłkarskiego turnieju "Szóstek" dla dorosłych
(sobota, 25 maja, godz. 9:00 - 14:00).
  • 6 zespołów (max. 10 zawodników w jednej drużynie).
  • Licencjonowany sędzia.
  • Nagrody dla zwycięzców.
  • Sportowa atmosfera.

Zgłoszenia drużyn:

  • tel. 509-930-002;
  • e-mail: kurzawakarol@wp.pl.

Miejsce:

Sokołów, ul. Wspólnoty Wiejskiej 1.

Grafika zawiera treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Regulamin turnieju Sokołów Soccer Cup

Regulamin turnieju Sokołów Soccer Cup
Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także