Data wydarzenia: 07.03.2019 18:00

Sołectwo Komorów - wybory sołtysa i rady sołeckiej

38
Wójt Gminy zwołuje w dniu 07 marca 2019 r. o godz. 18:00 - I termin (godz. 18:30 – II termin)
w świetlicy wiejskiej w sołectwie Komorów ul. Kaliszany 18 zebranie wiejskie dla wyboru
sołtysa i rady sołeckiej.
Opublikowany przez: Marcin Walichnowski
Podobne tematy: Komisje i Sesje Rady

Zobacz także