Data wydarzenia: 09.03.2019 16:00

Sołectwo Michałowice - wybory sołtysa i rady sołeckiej

21
Wójt Gminy zwołuje w dniu 09 marca 2019 r. o godz. 16:00 - I termin (godz. 16:30 – II termin) w Szkole
Podstawowej w Michałowicach, ul. Szkolna 15 zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i rady
sołeckiej.
Opublikowany przez: Marcin Walichnowski
Podobne tematy: Komisje i Sesje Rady

Zobacz także