Data wydarzenia: 13.03.2019 17:30

Sołectwo Nowa Wieś - wybory sołtysa i rady sołeckiej

136
Wójt Gminy zwołuje w dniu 13 marca 2019 r. o godz. 17:30 - I termin (godz. 18:00 – II termin)
w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi ul. Główna 52B zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa
i rady sołeckiej.
Opublikowany przez: Marcin Walichnowski
Podobne tematy: Komisje i Sesje Rady

Zobacz także