Data wydarzenia: 12.03.2019 18:00

Sołectwo Opacz Mała - wybory sołtysa i rady sołeckiej

15
Wójt Gminy zwołuje w dniu 12 marca 2019 r. o godz. 18:00 - I termin (godz. 18:30 – II termin) w sali
multimedialnej, ul. Raszyńska 34 Michałowice (dawny budynek Urzędu Gminy, II piętro)
zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
Opublikowany przez: Marcin Walichnowski
Podobne tematy: Komisje i Sesje Rady

Zobacz także