Data wydarzenia: 12.03.2019 18:00

Sołectwo Pęcice Małe - wybory sołtysa i rady sołeckiej

53
Wójt Gminy zwołuje w dniu 12 marca 2019 r. o godz. 18:00 - I termin (godz. 18:30 – II termin)
w świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych, ul. Brzozowa 18 zebranie wiejskie dla wyboru
sołtysa i rady sołeckiej.
Opublikowany przez: Marcin Walichnowski
Podobne tematy: Komisje i Sesje Rady

Zobacz także