Data wydarzenia: 09.03.2019 16:00

Sołectwo Pęcice - wybory sołtysa i rady sołeckiej

13
Wójt Gminy zwołuje w dniu 09 marca 2019 r. o godz. 16:00 - I termin (godz. 16:30 – II termin)
w świetlicy wiejskiej w Pęcicach, ul. Zaułek 7 zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i rady
sołeckiej.
Opublikowany przez: Marcin Walichnowski
Podobne tematy: Komisje i Sesje Rady

Zobacz także