Data wydarzenia: 09.03.2019 17:00

Sołectwo Reguły - wybory sołtysa i rady sołeckiej

53
Wójt Gminy zwołuje w dniu 09 marca 2019 r. o godz. 17:00 - I termin (godz. 17:30 – II termin)
w Regułach w siedzibie Gminy Michałowice przy Alei Powstańców Warszawy 1 zebranie
wiejskie dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
Opublikowany przez: Marcin Walichnowski
Podobne tematy: Komisje i Sesje Rady

Zobacz także