Archiwalny
Data wydarzenia: 24.11.2023 10:00

Spotkanie otwarte - Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców

9
Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka zaprasza
na spotkanie otwarte "Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców"
(piątek, 24 listopada, godz. 10:00 - 12:15).

Rekrutacja na adres e-mail: d.kowalski@michalowice.pl

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy Michałowice, Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1, (sala multimedialna, parter).

Informacja: tel. 22 350 91 18.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także