Archiwalny
Data wydarzenia: 08.12.2021 08:00

w dniu 8 grudnia 2021 r.– początek wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwały tzw. „uchwały krajobrazowej”

3
w dniu 8 grudnia 2021 r.– początek wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Michałowice obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonana, tzw. „uchwały krajobrazowej”
Opublikowany przez: Marcin Walichnowski