Archiwalny
Data wydarzenia: 03.02.2023 17:00

Warsztaty kulinarne dla dzieci

43
Sołtysi i Rady Sołeckie Nowej Wsi, Opaczy-Kolonii oraz Zarząd Osiedla Michałowice zapraszają dzieci do udziału w warsztatach kulinarnych. Podczas zajęć uczestnicy nauczą się przygotowywać pierogi na różne sposoby.
(3 luty, godz. 17.00, 4 luty, godz. 10.00, 12.00 oraz 5 luty, godz. 12.45).

Opacz-Kolonia, ul. Ryżowa 90:

  • 3 luty (piątek) godz. 17.00. Na zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem: 502-844-294

Osiedle Michałowice, ul. Raszyńska 34:

  • 4 luty (sobota) godz. 10.00 - grupa I. Na zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem: 600-597-828
  • 4 luty (sobota) godz. 12.00 - grupa II. Na zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem: 600-597-828

Nowa Wieś, ul. Główna 52B:

  • 5 luty (niedziela) godz. 12.45. Na zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem: 603-309-862

Warsztaty kulinarne finansowane są z funduszy sołeckich i osiedla.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także