04.01.2024 10:45
65

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy świetlicy wiejskiej w Komorowie

Data podpisania umowy:
01.08.2023
Data zakończenia:
29.02.2024
Wartość:
125 976,60 zł
Firma:
SAAR ARCHITEKCI mgr inż. arch. Radosław Sadowski ul. Szachowa 1 04-894 Warszawa

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rozbudowy wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Komorowie Wsi wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszystkich innych decyzji, warunków, pozwoleń i uzgodnień, niezbędnych dla realizacji inwestycji.


Opublikowane przez: Magdalena Nowak-Segieta