04.01.2024 11:45
163

„Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy Zespołu Przychodni Zdrowia w Regułach”

Data podpisania umowy:
23.08.2023
Data zakończenia:
30.08.2024
Wartość:
798 024,00 PLN
Firma:
Archibis Sp.Zo.o., ul. Rolna 8 Kielce

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy Zespołu Przychodni Zdrowia obr. Reguły, gm. Michałowice wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszystkich innych decyzji, warunków, pozwoleń i uzgodnień, niezbędnych dla realizacji
inwestycji.
2. Przedmiot zamówienia zostanie opracowany na podstawie „Koncepcji projektowej dla
budowy Zespołu Przychodni w Regułach” autorstwa mgr inż. arch. RN PROJEKT Roman Nalewajko.


Opublikowane przez: Magdalena Nowak-Segieta