MPZP Wiejska

Aktualny etap: uchwała o przystąpieniu

Na podstawie uchwały Nr XLII/459/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. przystąpiono do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru położonego pomiędzy ul. Wiejską i torami WKD na terenie obrębu geodezyjnego Reguły.   

Etapy sporządzania: 

  1. Plan w serwisie mapowym
  2. Uchwała o przystąpieniu
  3. Zbieranie wniosków
  4. Wyłożenia
  5. Rozpatrzenie uwag
  6. Projekt planu skierowany do uchwalenia
  7. Prognozowane uchwalenie