Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 8213 podstron zawierających "michałowice"
1821 Uchwała Nr XXXV/307/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 października 2005 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/248/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa dróg na terenie Gminy
1822 Uchwała Nr XXXV/306/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 października 2005 r
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2005 rok.
1823 Uchwała Nr XXXIV/305/ 2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2005 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia “Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa
1824 Uchwała Nr XXXIV/304/ 2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2005 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/266/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia “Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa Systemu
1825 Uchwała Nr XXXIV/303/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2005 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/247/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa sieci wodociągowej w Gminie
1826 Uchwała Nr XXXIII/ 302 /2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2005 r.
zmieniająca uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%
1827 Uchwała Nr XXXIII/301/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2005 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Piastów w sprawie realizacji budowy kanału sanitarnego w ul. Bodycha w Regułach Gmina Michałowice.
1828 Uchwała Nr XXXIII/300/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2005 r.
w sprawie oddania w dzierżawę, na okres dłuższy niż trzy lata, części gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice.
1829 Uchwała Nr XXXIII/299/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2005 r.
w sprawie oddania w dzierżawę, na okres dłuższy niż trzy lata, części gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice.
1830 Uchwała Nr XXXIII/298/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2005 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Opacz Mała, Gmina Michałowice
1831 Uchwała Nr XXXIII / 297 / 2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2005 r.
w sprawie zbycia stanowiącej mienie komunalne części nieruchomości gruntowej położonej we wsi Granica gm. Michałowice.
1832 Uchwała Nr XXXIII/296/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2005 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXX/259/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę „Hali sportowej z zapleczem przy
1833 Uchwała Nr XXXII/294/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r.
w sprawie nadania nazwy ulicom położonym we wsi Nowa Wieś oraz ulicom położonym we wsi Granica, Gmina Michałowice
1834 Uchwała Nr XXXII/293/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r.
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ew. 412/3, położonej we wsi Granica gm. Michałowice
1835 Uchwała Nr XXXII/292/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r.
w sprawie dokonania na rzecz Skarbu Państwa darowizny części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ew. 628/17, położonej we wsi Reguły gm. Michałowice.
1836 Uchwała Nr XXXII/291/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r.
w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych we wsi Reguły Gmina Michałowice.
1837 Uchwała Nr XXXII/290/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy, związanej z zakupem Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego.
1838 Uchwała Nr XXXII/289/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy, związanych z monitoringiem i konserwacją systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy Michałowice
1839 Uchwała Nr XXXII/288/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim na wykonanie prac projektowych i budowlanych na drogach powiatowych.
1840 Uchwała Nr XXXII/287/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim o wykonaniu robót projektowych i budowlanych na drogach powiatowych.