Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 8326 podstron zawierających "michałowice-wieś"
1861 Uchwała Nr XX/129/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, nieruchomości położonej we wsi Opacz Kolonia, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
1862 Uchwała Nr XX/127/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy z PKP S.A. Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie.
1863 Uchwała Nr XX/125/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2008 rok.
1864 Uchwała Nr XXVI/182/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2009 roku
zmieniająca uchwałę Nr XXIII/155/2008 z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.
1865 Uchwała Nr XIV/76/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2007 roku.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Rejonowego w Pruszkowie
1866 Uchwała Nr XIX/121/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres ponad 3 lata części nieruchomości położonej we wsi Reguły, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice oraz na
1867 Uchwała Nr XIX/120/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Komorów Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
1868 Uchwała Nr XIX/118/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
1869 Uchwała Nr XIX/117/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2008 rok.
1870 Zarządzenie Nr 33/2021
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Michałowice na rok 2021
1871 Zarządzenie Nr 19/2021
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Michałowice na rok 2021
1872 Zarządzenie Nr 47/2021
w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Michałowice z uwagi na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
1873 KA.2110.7.2021
Informacja o liczbie kandydatów uczestniczących w naborze prowadzonym przez Urząd Gminy Michałowice spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze
1874 Informacja w sprawie w sprawie „Dobra Ziemskie Michałowice”
Wzór pisma dla osób, które nie są w stanie uzupełnić braków wymaganych przez Sąd w sprawie „Dobra Ziemskie Michałowice”
1875 Zarządzenie Nr 53/2008 Wójta Gminy Michałowice z dnia 16 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w 2008 r. dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice.
1876 Stanowisko Nr 2/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2008 r
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy w 2007 r.
1877 Stanowisko Nr 1/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2008 r
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2008 r.
1878 Uchwała Nr XII/73/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 roku.
zmieniająca uchwałę Nr II/4/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów z późniejszymi zmianami.
1879 Uchwała Nr XII/72/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 roku.
zmieniająca uchwałę Nr II/5/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.
1880 Uchwała Nr XII/71/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 roku.
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.