Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 8326 podstron zawierających "michałowice-wieś"
1901 Uchwała Nr VIII/47/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 kwietnia 2007 r.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2007 na realizację projektu pn. „Promowanie zdrowego trybu życia wśród
1902 Uchwała Nr VIII/46/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 kwietnia 2007 r.
w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie Gminy Michałowice na lata 2008 – 2009 środków finansowych na realizację projektu pn. „Promowanie zdrowego trybu życia wśród
1903 Uchwała Nr VIII/45/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 kwietnia 2007 r.
w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie Gminy Michałowice na lata 2008 – 2009 środków finansowych na realizację projektu pn. „Ochrona środowiska ludzkiego poprzez
1904 Zarządzenie Nr 187/2007 Wójta Gminy Michałowice z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Michałowice na 2008 rok.
1905 Uchwała Nr XIV/80/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 1267 o pow. 1464 m2, położonej w Granicy gm. Michałowice.
1906 Uchwała Nr XIV / 78 /2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowych w wyniku ich podziału, położonych na terenie gminy Michałowice
1907 Uchwała Nr XIV/77/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok.
1908 Uchwała Nr V/22/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 roku.
w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności
1909 Uchwała Nr V/20/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie Regulaminu określającego zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
1910 Uchwała Nr XII /66/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r.
w sprawie stawek opłat za dostawę wody oraz za odprowadzanie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.
1911 Uchwała Nr XII/63/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok.
1912 Uchwała Nr XII/74/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r.
zmieniająca uchwałę Nr II/6/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych z późniejszymi zmianami.
1913 Uchwała Nr XII/70/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów
1914 Uchwała Nr XII/68/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na
1915 Uchwała Nr XII/65/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r.
zmieniająca uchwałę Nr IX/52/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu na realizację zadania pn.
1916 Uchwała Nr XII/64/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
1917 Uchwała Nr III/15/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006 roku
zmieniająca uchwałę Nr II/4/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów
1918 Uchwała Nr III/14/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Michałowice
1919 Uchwała Nr III/13/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006 roku
zmieniająca uchwałę Nr II/6/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych
1920 Uchwała Nr II/6/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych