Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 76 podstron zawierających "nieodpłatna pomoc prawna"
61 Świadczenia opiekuńcze
1. Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne? Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: matce albo
62 Dodatek mieszkaniowy
1. Co to jest dodatek mieszkaniowy? Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych
63 Wolontariat 2015
W roku 2015 w ramach porozumienia o świadczeniu usług wolontariackich z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pracowało na rzecz Ośrodka 17 osób oraz 8 osób
64 Statut sołectwa Komorów
STATUT SOŁECTWA Komorów Rozdział I   Postanowienia ogólne § 1 1.       Sołectwo jest jednostką pomocniczą
65 Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
1. Aplikacja mKDR Karta Dużej Rodziny (KDR) jest już dostępna także w wersji elektronicznej. Dzięki temu rodziny wielodzietne mogą korzystać z KDR w formie aplikacji
66 Szanowni Mieszkańcy Gminy Michałowice,
W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną, w trosce o osoby z grupy wysokiego ryzyka, jaką są seniorzy, zwracamy się z gorącym apelem
67 Dzienny Dom Senior+
      ,,Nie bójmy się lat, które przemijają to one nam przecież mądrości