Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 195 podstron zawierających "opacz mała"
61 Uchwała Nr V/30/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad soleckich w sołectwach oraz przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli w osiedlach.
62 Uchwała Nr XLV/306/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
63 Uchwała Nr XLV/307/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
64 Dla Mieszkańców
Świetlica Sołectwa Opacz-Kolonia  www.swietlicaopacz.michalowice.pl    
65 Uchwała Nr XLIV/415/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006 r.
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Michałowicach imienia Jana Pawła II.
66 Dyżury Radnych
    Imię i nazwisko Kontakt Informacje dodatkowe Osiedle
67 Projekt uchwały
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli w osiedlach
68 Projekt uchwały
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli w osiedlach
69 Odśnieżanie
Odśnieżanie dróg powiatowych położonych na terenie gm. Michałowice
70 Projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru "Opacz Mała"
71 Projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru "Opacz Mała", obejmującego część obrębu geodezyjnego wieś Opacz Mała
72 Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.45.2011
Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Michałowice
73 Ustanowienie Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Lotniska Chopina w Warszawie.
20 czerwca 2011 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę o ustanowieniu Obszaru Ograniczonego Użytkowania (OOU) dla Lotniska Chopina w Warszawie. Z jednej strony
74 Uchwała Nr IX/53/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2007r.
zmieniająca uchwałę Nr III/11/2006 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla
75 UCHWAŁA Nr III/11/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
76 Historia
Pierwsze wzmianki na temat osadnictwa na terenie Michałowic, Komorowa, Pęcic i Opaczy sięgają XIII wieku. Ziemie michałowickie należały wówczas do tzw. "klucza
77 Infrastruktura
TRANSPORT PUBLICZNY Gminę Michałowice przecina od strony północnej linia kolejowa WKD, prowadząca jedynie trakcję pasażerską i stanowiąca jedną z form szybkiej kolei
78 Uchwała Nr XI/113/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz Mała”, obejmującego część obrębu geodezyjnego wieś Opacz Mała
79 Zarządzenie Nr 186/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 20 września 2012r.
w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych wchodzących w skład
80 Projekt uchwały
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice