Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 811 podstron zawierających "reguły"
181 Partnerzy Karty Mieszkańca
Kancelaria Prawna Piękna-Kucharska i Wspólnicy - Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 Oferowany rabat: 15%  na wszelkie usługi świadczone
182 KA.2110.23.2018
INFORMACJA O LICZBIE KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM PRZEZ URZĄD GMINY MICHAŁOWICE SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
183 Uchwała Nr VII/51/2015
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Orzeszkowej” w Regułach, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
184 Uchwała Nr VII/50/2015
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Bodycha” w Regułach, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
185 Uchwała Nr VII/65/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę Nr V/27/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działek nr ew. 625/2 i 628/16, położonych
186 Projekt uchwały
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Bodycha” w Regułach, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
187 Projekt uchwały
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Orzeszkowej” w Regułach, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
188 KA.2110.17.2018
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTORA DS. SANITARNYCH
189 Dorota Chalimoniuk
INFORMACJA O LICZBIE KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM PRZEZ URZĄD GMINY MICHAŁOWICE SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTORA
190 Uchwała Nr XIV/150/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2012r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
191 Projekt uchwały
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. 628/6, położoną we wsi Reguły, gmina Michałowice
192 Projekt uchwały
w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej
193 Projekt uchwały
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
194 Projekt uchwały
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
195 Projekt uchwały
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
196 KA.2110.21.2018
INFORMACJA O LICZBIE KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM PRZEZ URZĄD GMINY MICHAŁOWICE SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
197 Uchwała Nr VII/56/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Reguły, gmina Michałowice.
198 Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działek nr ew. 625/2 i 628/16, położonych w obrębie ewidencyjnym wieś Reguły, stanowiących własność Gminy Michałowice
199 Przedszkola i punkty przedszkolne
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE Zielone Przedszkole 05-806 Granica ul. Długa 19 tel. 227580579, 504 073 580 Link do
200 Projekt uchwały
w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Reguły, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice