Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 834 podstron zawierających "reguły"
61 Wreszcie mamy Bilet Michałowiczanina!
Od 1 lipca br. ruszy sprzedaż biletów WKD, które pozwolą mieszkańcom swobodnie i tanio poruszać się wewnątrz gminy Michałowice, a w przypadku biletów okresowych, także poza
62 30-LECIE SAMORZĄDU - CZ.5: WSPOMINAMY IV KADENCJĘ SAMORZĄDU GMINY MICHAŁOWICE (2002-2006)
Od jesieni 2002 r. organem wykonawczym w gminie został po raz pierwszy wójt, wybrany przez mieszkańców gminy w bezpośrednich wyborach. Podczas tej kadencji powstały pierwsze
63 SAiK-110- 9 /2020
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym Głównego Księgowego
64 SAiK-110-10/2020
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym Głównego Księgowego
65 Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
Wójt Gminy Michałowice ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.
66 30-LECIE SAMORZĄDU - CZ.4 : WSPOMINAMY III KADENCJĘ SAMORZĄDU GMINY MICHAŁOWICE (1998-2002)
Do końca 1998 roku Gmina Michałowice należała do stołecznego województwa warszawskiego. Od 1 stycznia 1999 roku, po zmianach, weszła w skład powiatu pruszkowskiego
67 30-LECIE SAMORZĄDU - cz.3 : WSPOMINAMY II KADENCJĘ SAMORZĄDU GMINY MICHAŁOWICE (1994-1998)
W II kadencji samorządu gminy Michałowice stanowisko wójta gminy obejmował nadal Roman Lawrence, a przewodniczącym rady został Dariusz Korpetta. Realizowane były przede wszystkim inwestycje
68 30-lecie samorządu - cz.2: wspominamy I kadencję samorządu gminy Michałowice (1990-1994)
Po wyborach samorządowych w 1990 roku gmina Michałowice przejęła na własność mienie należące poprzednio do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej, stając
70 PSZOK wznawia działalność
Od jutra, 21 kwietnia br. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wznawia swoją działalność.
71 Zarządzenie Nr 39/2020
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania
72 Zarządzenie Nr 38/2020
w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych na podstawie art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłożonego do publicznego wglądu
73 Wójt Gminy Michałowice ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.
„Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie niepublicznego żłobka”
74 Zarządzenie Nr 237/2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Reguły.
75 SAiK.110.4..2020
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNICZE KIEROWNIK SEKCJI POMOCY SPOŁECZNEJ
76 ZP.271.2.83.2019
Pobór wody Reguły, Opacz-Kolonia, Pęcice Osiedle Agricola, Michałowice oraz zrzut ścieków do MPWiK
77 SAiK.110.3.2020
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIK SEKCJI POMOCY SPOŁECZNEJ
78 Zniżka za kompostowanie bioodpadów
Od 1 kwietnia br. mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku, mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za odbiór odpadów. Aby otrzymać zniżkę -
79 Remont ulic o nawierzchni bitumicznej
1) Remont ulicy Tadeusza Borowskiego od ul. Parkowej do ul. Targowej we wsi Opacz Mała 2) Remont ulicy Mikołaja Reja od ul. Jana Kochanowskiego do ul. Śliwkowej we wsi Granica 3) Remont
80 Formularz kontaktowy
Zapraszamy do kontaktu z Sołtysem Reguł Panią Magdaleną Krajnik-Partyką email: "soltysreguly@gmail.com" telefon: 501 135 795