Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 98 podstron zawierających "rower gminny"
21 Uchwała Nr XXXIV/435/2018
w sprawie opłat za korzystanie z systemu Rower Gminny.
22 ZP.271.2.22.2018
Zakup systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego – Rower Gminny
23 ZP.271.2.22.2018
ZAKUP SYSTEMU BEZOBSŁUGOWEGO WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO – ROWER GMINNY
24 Zapytanie Radnej Adriany Król-Popiel
z dnia 03.04.2019 dotyczące stacji w systemie rower gminny
25 ZP.2712.09.2019
Zakup systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego – Rower Gminny
26 30-LECIE SAMORZĄDU - CZ.8 : WSPOMINAMY VII KADENCJĘ SAMORZĄDU GMINY MICHAŁOWICE (2014–2018)
W VII kadencji samorządu w gminie Michałowice kontynuowany był rozwój m.in. infrastruktury społecznej. Wybudowano nowe świetlice i boiska, a także przebudowano budynek do
27 ZP.271.2.07.2017
Zakup usługi systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego - rower gminny.
28 ZP.271.2.13.2020
Uruchomienie i zarządzanie systemem bezobsługowym wypożyczalni sprzętu turystycznego w gminie Michałowice - Rower Gminny - Postępowanie unieważniono
29 ZP.271.2.22.2018
Zakup systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego – Rower Gminny
30 Zapytanie Radnej Adriany Król-Popiel
z dnia 25.02.2019 dotyczące planowanych realizacji stacji bazowych systemu Rower Gminny w miejscowościach Michałowice-Wieś i Opacz-Mała.
31 ZP.271.2.07.2017
Zakup usługi systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego - rower gminny.
32 Zarządzenie Nr 65/2019
zmieniające Zarządzenie Nr 160/2016 Wójta Gminy Michałowice z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie określenia „Regulaminu systemu Rower Gminny”.
33 Zarządzenie Nr 200/2018
zmieniające Zarządzenie Nr 160/2016 Wójta Gminy Michałowice z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie określenia „Regulaminu systemu Rower Gminny”.
34 ZP.271.2.07.2017
Zakup usługi systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego - rower gminny.
35 Zarządzenie Nr 81/2018
zmieniające Zarządzenie Nr 160/2016 Wójta Gminy Michałowice z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie określenia „Regulaminu systemu Rower Gminny"
36 Zarządzenie Nr 115A/2018
zmieniające Zarządzenie Nr 160/2016 Wójta Gminy Michałowice z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie określenia „Regulaminu systemu Rower Gminny”.
37 Zarządzenie Nr 43/2017
zmieniające Zarządzenie Nr 160/2016 Wójta Gminy Michałowice z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie określenia „Regulaminu systemu Rower Gminny”.
38 „JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA TRZECIEGO I KOLEJNEGO DZIECKA”
1. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie? Warunkiem do uzyskania świadczenia jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. 2. Kto jest uprawniony do
39 Uchwała Nr XXXIV/433/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Michałowice i Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich oraz
40 GOPS - Gminny ośrodek pomocy społecznej
Oficjalna stona internetowa