Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 5 podstron zawierających ""
1 ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2020
Został rozstrzygnięty II tegoroczny konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu.
3 Konkurs architektoniczno–urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej
„Zagospodarowania zielenią i małą architekturą terenu Parkingu w ramach Projektu „Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Komorowie przy ul. Ceglanej
5 Rozstrzygnięcia konkursów ofert
Rozstrzygnięcia konkursów w 2020 Rozstrzygnięcia konkursów w 2019 Rozstrzygnięcia konkursów w 2018 Rozstrzygnięcia konkursów