02.06.2020 15:00

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2020

216
Został rozstrzygnięty II tegoroczny konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu.

Nie wszystkie organizacje poprzednio ubiegające się o dotacje gminne zdecydowały się złożyć swoje oferty w tym konkursie. Z zakresu kultury fizycznej i sportu otrzymaliśmy 19 ofert od 17 organizacji (poprzednio 23). Do dofinansowania zostało wybranych 15 zadań na łączną kwotę 220 000 zł.  Natomiast z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do dofinansowania zostało wybranych 15 ofert, zgłoszonych przez 11 organizacji (poprzednio 24 organizacje),  na łączną kwotę 193 938 zł.

Przypomnijmy, że na obydwa zadania zostało przeznaczonych łącznie 440 000 zł, 220 000 zł na każde z nich. 

 

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Mostowska

Zobacz także