28.02.2017 08:10

Dotacje dla organizacji pozarządowych

247
W pierwszym tegorocznym konkursie dla organizacji pozarządowych Gmina Michałowice przyznała dotacje w wysokości 675 000 zł.

Jak co roku, organizacje pozarządowe  mogły ubiegać się o wsparcie finansowane na zadania proponowane mieszkańcom gminy Michałowice z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu. Na zadania z pierwszego zakresu wpłynęło 12 ofert, z drugiego zaś – 14.

 

Proponowane przez organizacje zadania kierowane są do różnych grup wiekowych. W ramach gminnego dofinansowania zostaną zorganizowane pikniki rodzinne i warsztaty m.in. wokalne czy teatralne. Odbędą się spotkania artystyczne dzieci i młodzieży. W sali multimedialnej urzędu będą miały miejsca koncerty i recitale znanych artystów. Nie zabraknie także działań związanych z poszerzeniem wiedzy i wszechstronnym rozwojem młodych ludzi, „z kulturą i historią za pan brat”, a także tych dedykowanych seniorom.

 

Kluby i stowarzyszenia sportowe umożliwiają  uczestnictwo w zajęciach m.in. koszykówki i piłki nożnej. Dzieci i młodzież będą brały udział w licznych turniejach, podczas których nie tylko poczują ducha rywalizacji, ale także zaprezentują i sprawdzą umiejętności zdobyte podczas treningów. Na terenie gminy odbędzie się turniej karate z udziałem klubów z terenu województwa mazowieckiego, międzynarodowy turniej koszykówki dziewcząt oraz turniej tenisa stołowego dla mieszkańców, organizowany w różnych kategoriach wiekowych. Panie po raz kolejny będą mogły uczestniczyć w kursie samoobrony. Do końca roku będzie można korzystać z boiska Orlik 2012, na którym obecny jest animator sportu (w godz. popołudniowych i weekendy).

 

Przyznane wsparcie przez gminę to nie jedyne źródło finansowania tych działań. Organizacje pozarządowe zapewniają wkład finansowy z innych źródeł, który stanowi 20 % otrzymanej dotacji.  

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także