16.02.2018 10:30

Planowane dotacje na wymianę pieców c.o.

737
W ramach prowadzonej przez gminę Michałowice polityki związanej z ochroną środowiska, podjęto działania mające na celu trwałą zmianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne).

Na posiedzeniu Rady Gminy Michałowice, które odbyło się 15 lutego (czwartek) została przyjęta uchwała, która określa zasady przyznawania dotacji celowej na wymianę pieca opalanego paliwem stałym (np.: węgiel, drewno, koks) i zastąpienia go piecem gazowym.

 

Uchwała przewiduje, że o dofinansowanie wymiany pieca będą mogły się starać m.in.: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorstwa. Dotacja nie będzie obejmowała kosztów opracowania projektu, montażu i przebudowy instalacji grzewczej, kosztów uzyskania stosownych pozwoleń, doprowadzenia przyłącza gazowego oraz kosztów wykonania audytu energetycznego.

 

Założono, że kwota dofinansowania będzie wynosiła 7.000 zł brutto, jednak nie więcej niż 100% poniesionych kosztów zakupu pieca gazowego. W tym roku w budżecie gminy wstępnie zabezpieczono na ten cel 210 tys. zł. Jednak wartość ta może ulec zmianie (zwiększeniu) w zależności od stopnia zainteresowania mieszkańców projektem (oczywiście przy jednoczesnej akceptacji tej zmiany przez radę gminy).         

 

Dofinansowanie będzie przysługiwało tylko i wyłącznie na zakup nowego pieca gazowego, przy czym urządzenie będzie musiało posiadać znamiona urządzenia fabrycznie nowego (urządzenie nieużywane), które posiada atesty dopuszczające go do powszechnego użytku z przyznaną gwarancją, a użytkowany do tej pory przez wnioskodawcę piec węglowy będzie musiał ulec trwałej likwidacji.

 

Jednak zanim program związany z wymianą pieców w naszej gminie zostanie uruchomiony, uchwała musi stać się prawomocna – a zgodnie z zapisami: wejdzie ona  w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Tymczasem jeszcze chwilę musimy poczekać na składanie wniosków. Gdy nabór zostanie ogłoszony – poinformujemy o tym.
Podobne tematy: dotacje

Zobacz także