07.08.2018 09:59

Gmina Michałowice najlepsza gminą w Polsce „Rankingu użłobkowienia gmin”

228
Nasza gmina zajęła 1, miejsce w kategorii gmin wiejskich rankingu, który odzwierciedla odsetek najmłodszych dzieci korzystających z opieki w żłobkach i w klubach malucha. Nasz wskaźnik „użłobkowienia” wynosi aż 75,52%.

Ranking został opublikowany w magazynie "Wspólnota". Oparty jest na wskaźniku liczby dzieci do lat 3 objętych opieką żłobkową lub przedszkolną w stosunku do całkowitej liczby dzieci w wieku od 1 do 3 lat na terenie gminy. Uwzględnione zostały dzieci w żłobkach, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, punktach przedszkolnych i zespołach przedszkolnych w wieku 3 lata lub mniej.   

 

W oparciu o dane z 2016 r. opracował go zespół ekspertów, Paweł Swianiewicz, profesor nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Julita Łukomska, adiunkt w tym samym zakładzie.

 

Ranking został sporządzony w 5 kategoriach: miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, miasta powiatowe, miasteczka oraz  gminy wiejskie. W naszej kategorii, gmin wiejskich, drugie miejsce zajęła gmina Branice z woj. opolskiego (wskaźnik - 71,83%), a trzecie - gmina Czosnów z woj. mazowieckiego (69,43%).  

 

Tak wysoki wskaźnik w naszej gminie (75,52%) jest rezultatem prowadzonego od wielu lat systemu dofinansowywania dla dzieci, które uczęszczają do niepublicznych żłobków i klubików malucha. Na podstawie uchwały rady gminy podmioty prowadzące żłobki otrzymywały dotacje w wysokości 400 zł miesięcznie za każde uczęszczające dziecko zamieszkałe w  gminie.

 

Jednak już od tego roku nastąpi zmiana dofinansowania tej opieki. W kwietniu 2018 r. został przeprowadzony konkurs, dzięki któremu zostało wyłonionych  6 placówek. Zadeklarowały one najniższe opłaty wnoszone przez rodziców w formie opłaty stałej i wyniosą one 300, 400 lub 500 zł miesięcznie.  Pozostałe koszty utrzymania dziecka w żłobku poniesie gmina, przekazując dotację do placówek w wysokości 700 zł na każde dziecko.  Jednak warunkiem koniecznym otrzymania dotacji jest zamieszkanie dziecka i rodziców na terenie gminy Michałowice i odprowadzanie tu podatku.

 

Od września br. na dzieci czeka 90 miejsc w żłobkach lub klubach malucha, które mieszczą się na terenie naszej gminy.  Obecnie w pełni pokrywa to zapotrzebowanie na opiekę nad dziećmi do lat 3.

 

link do rankingu

 

 

Podobne tematy: dotacje, rankingi, żłobki

Zobacz także