Gmina Michałowice najlepsza gminą w Polsce „Rankingu użłobkowienia gmin”
Podobne tematy: dotacje, rankingi, żłobki

Nasza gmina zajęła 1 miejsce w kategorii gmin wiejskich rankingu, który odzwierciedla odsetek najmłodszych dzieci korzystających z opieki w żłobkach i w klubach malucha. Nasz wskaźnik „użłobkowienia” wynosi aż 75,52%.


Ranking został opublikowany w magazynie Wspólnota. Oparty jest na wskaźniku liczby dzieci do lat 3 objętych opieką żłobkową lub przedszkolną w stosunku do całkowitej liczby dzieci w wieku od 1 do 3 lat na terenie gminy. Uwzględnione zostały dzieci w żłobkach, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, punktach przedszkolnych i zespołach przedszkolnych w wieku 3 lata lub mniej.   

 

W oparciu o dane z 2016 r. opracował go zespół ekspertów, Paweł Swianiewicz, profesor nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Julita Łukomska, adiunkt w tym samym zakładzie.

 

Ranking został sporządzony w 5 kategoriach: miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, miasta powiatowe, miasteczka oraz  gminy wiejskie. W naszej kategorii, gmin wiejskich, drugie miejsce zajęła gmina Branice z woj. opolskiego (wskaźnik - 71,83%), a trzecie - gmina Czosnów z woj. mazowieckiego (69,43%).  

 

Tak wysoki wskaźnik w naszej gminie (75,52%) jest rezultatem prowadzonego od wielu lat systemu dofinansowywania dla dzieci, które uczęszczają do niepublicznych żłobków i klubików malucha. Na podstawie uchwały rady gminy podmioty prowadzące żłobki otrzymywały dotacje w wysokości 400 zł miesięcznie za każde uczęszczające dziecko zamieszkałe w  gminie.

 

Jednak już od tego roku nastąpi zmiana dofinansowania tej opieki. W kwietniu 2018 r został przeprowadzony konkurs, dzięki któremu zostało wyłonionych  6 placówek. Zadeklarowały one najniższe opłaty wnoszone przez rodziców w formie opłaty stałej i wyniosą one 300, 400 lub 500 zł miesięcznie.  Pozostały koszty utrzymania dziecka w żłobku poniesie gmina, przekazując dotację do placówek w wysokości 700 zł na każde dziecko.  Jednak warunkiem koniecznym otrzymania dotacji jest zamieszkanie dziecka i rodziców na terenie gminy Michałowice i odprowadzanie tu podatku.

 

Od września br. na dzieci czeka 90 miejsc w żłobkach lub klubach malucha, które mieszczą się na terenie naszej gminy.  Obecnie w pełni pokrywa to zapotrzebowanie na opiekę nad dziećmi do lat 3.

 

link do rankingu

 

 

Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także

Nasza gmina w czołówce najbogatszych samorządów

Nasza gmina w czołówce najbogatszych samorządów 08.08.2018 08:50

Gmina Michałowice ponownie znalazła się w czołówce „Rankingu dochodów jednostek samorządu terytorialnego”, który corocznie jest opracowany przez magazyn Wspólnota. W tym roku uplasowała się na 16 miejscu w kraju w kategorii gmin wiejskich (w ubiegłym roku 21 miejsce), zaś na Mazowszu – daje nam to 4 pozycję. W naszej gminie dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł 5995,85 zł.

czytaj więcej
Gmina Michałowice liderem Mazowsza rankingu finansowego samorządów

Gmina Michałowice liderem Mazowsza rankingu finansowego samorządów 13.07.2018 09:05

Nasza gmina jest pierwszą gminą w województwie mazowieckim oraz piatą w Polsce w kategorii gmin wiejskich Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego.

czytaj więcej
Gmina w czołówce rankingu magazynu Forbes

Gmina w czołówce rankingu magazynu Forbes 10.07.2018 08:55

Gmina Michałowice ponownie znalazła się na 6. miejscu rankingu magazynu biznesowego Forbes "Miast przyjaznych dla biznesu", w kategorii miast i gmin poniżej 50 tys. mieszkańców. Tym razem o kolejności zadecydował nie jak ostatnio przyrost liczby firm w poprzednim roku, ale w latach 2015–2017.

czytaj więcej
zdjęcie: www.pixabay.com

Mniejsze opłaty w żłobkach – mamy rozstrzygnięcie konkursu 19.04.2018 14:50

Od 1 września rodzice zapłacą mniej za pobyt dziecka w żłobku, który zakwalifikował się do dofinansowania przez Gminę Michałowice w wyniku przeprowadzonego konkursu. Dofinansowanie dla dziecka z naszej gminy w takim żłobku będzie wynosić do 700 zł (*) miesięcznie.

czytaj więcej
Mniejsze opłaty za opiekę w żłobkach

Mniejsze opłaty za opiekę w żłobkach 07.03.2018 13:20

Już od 1 września br. znacząco może obniżyć się opłata za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym, którą wnoszą rodzice co miesiąc w formie opłaty stałej.

czytaj więcej
Planowane dotacje na wymianę pieców c.o.

Planowane dotacje na wymianę pieców c.o. 16.02.2018 10:30

W ramach prowadzonej przez gminę Michałowice polityki związanej z ochroną środowiska, podjęto działania mające na celu trwałą zmianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne).

czytaj więcej
Dotacje dla organizacji pozarządowych

Dotacje dla organizacji pozarządowych 28.02.2017 08:10

W pierwszym tegorocznym konkursie dla organizacji pozarządowych Gmina Michałowice przyznała dotacje w wysokości 675 000 zł.

czytaj więcej