408

Sadzimy drzewa w Gminie Michałowice

Osoba zgłaszająca 

Lokalizacja nasadzeń oraz preferowany gatunek

może być kilka numerów, w przypadku ich braku prosimy o opis lokalizacji np. vis a vis niezabudowanej nieruchomości, pomiędzy ul. x a ul. y

może być kilka numerów, w przypadku ich braku prosimy o opis lokalizacji np. vis a vis niezabudowanej nieruchomości, pomiędzy ul. x a ul. y

może być kilka numerów, w przypadku ich braku prosimy o opis lokalizacji np. vis a vis niezabudowanej nieruchomości, pomiędzy ul. x a ul. y

może być kilka numerów, w przypadku ich braku prosimy o opis lokalizacji np. vis a vis niezabudowanej nieruchomości, pomiędzy ul. x a ul. y

może być kilka numerów, w przypadku ich braku prosimy o opis lokalizacji np. vis a vis niezabudowanej nieruchomości, pomiędzy ul. x a ul. y

może być kilka numerów, w przypadku ich braku prosimy o opis lokalizacji np. vis a vis niezabudowanej nieruchomości, pomiędzy ul. x a ul. y

może być kilka numerów, w przypadku ich braku prosimy o opis lokalizacji np. vis a vis niezabudowanej nieruchomości, pomiędzy ul. x a ul. y

może być kilka numerów, w przypadku ich braku prosimy o opis lokalizacji np. vis a vis niezabudowanej nieruchomości, pomiędzy ul. x a ul. y

może być kilka numerów, w przypadku ich braku prosimy o opis lokalizacji np. vis a vis niezabudowanej nieruchomości, pomiędzy ul. x a ul. y

może być kilka numerów, w przypadku ich braku prosimy o opis lokalizacji np. vis a vis niezabudowanej nieruchomości, pomiędzy ul. x a ul. y

może być kilka numerów, w przypadku ich braku prosimy o opis lokalizacji np. vis a vis niezabudowanej nieruchomości, pomiędzy ul. x a ul. y

może być kilka numerów, w przypadku ich braku prosimy o opis lokalizacji np. vis a vis niezabudowanej nieruchomości, pomiędzy ul. x a ul. y

może być kilka numerów, w przypadku ich braku prosimy o opis lokalizacji np. vis a vis niezabudowanej nieruchomości, pomiędzy ul. x a ul. y

może być kilka numerów, w przypadku ich braku prosimy o opis lokalizacji np. vis a vis niezabudowanej nieruchomości, pomiędzy ul. x a ul. y

może być kilka numerów, w przypadku ich braku prosimy o opis lokalizacji np. vis a vis niezabudowanej nieruchomości, pomiędzy ul. x a ul. y

może być kilka numerów, w przypadku ich braku prosimy o opis lokalizacji np. vis a vis niezabudowanej nieruchomości, pomiędzy ul. x a ul. y

może być kilka numerów, w przypadku ich braku prosimy o opis lokalizacji np. vis a vis niezabudowanej nieruchomości, pomiędzy ul. x a ul. y

* - pola wymagane

DRODZY MIESZKAŃCY GMINY MICHAŁOWICE,

Zapraszam do współpracy w sprawie nasadzeń drzew.

 

Jak co roku planujemy nasadzenia drzew na terenie gminy. Bardzo często w kontaktach ze mną i z Urzędem wyrażają Państwo chęć angażowania się w działania na rzecz środowiska naturalnego, zwłaszcza, i co zrozumiałe, w Państwa miejscowościach – w tym również w akcje sadzenia drzew.

 

Zapraszamy do udziału w akcji „Sadzimy drzewa w Gminie Michałowice”, która w pierwszej kolejności daje możliwość wskazania miejsc do wykonania nasadzeń drzew na terenach publicznych. W tym celu poprosiliśmy o wypełnienie ankiety - formularza zgłoszeniowego.

 

Zgłoszone propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości wykonania nasadzeń m.in. określenia czy występują kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną - naziemną i podziemną. Zweryfikujemy również dobór gatunków, kierując się obecnym charakterem każdej wskazanej lokalizacji nowych nasadzeń.

Na podstawie Państwa wyborów przygotujemy wspólną z mieszkańcami akcję sadzenia drzew. W ten sposób chcemy pracować w tym roku i w latach kolejnych.

 

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w akcji, oraz jej propagowania wśród sąsiadów i znajomych.

 

Termin przesyłania ankiet trwa do 12 marca br.

 

Łączę wyrazy szacunku,

 

Podpis Wójt

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

Podane dane osobowe będą wykorzystane tylko przez Urząd Gminy Michałowice dla potrzeb związanych z niniejszym formularzem.