520

Aplikuj

Wyjaśnienie dot. załączników: jak dodać więcej niż jeden załącznik

Jeżeli potrzebujesz załączyć więcej niż jeden dokument, prosimy spakować je w paczkę ZIP (maksymalna wielkość załącznika to 10MB)

Jeżeli masz problem z utworzeniem paczki ZIP -  instrukcja

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

W związku z ubieganiem się – w trybie określonym w art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530) – o zatrudnienie w Urzędzie  Gminy Michałowice na stanowisku:

 

oświadczam, że:

Kwestionariusz osobowy

* - pola wymagane