1409
baner

PÓŁMARATON  – DYSTANS 21.197 KM 

 • W półmaratonie mogą brać udział osoby, które w dniu biegu mają ukończone 18 lat
 • Trasa półmaratonu przebiega głównie przez tereny leśne 
 • Wyznaczony limit czasowy – 3 godziny
 • Opłata startowa 50 zł nie podlega zwrotowi
 • Na trasie biegu usytuowane będzie punkt z wodą (jeden na każdej pętli)
 • Nie przewiduje się punktów z odżywkami własnymi zawodników
 • Każdy zawodnik otrzyma w ramach pakietu startowego posiłek regeneracyjny na mecie
 • Trasa przebiega przez obszar chronionego krajobrazu
 • Porzucanie jakichkolwiek śmieci, w tym opakowań po żelach, batonach, napojach na trasie, poza miejscami do tego wyznaczonymi, jest zabronione, pod rygorem dyskwalifikacji. Na trasie półmaratonu znajdować się będą punkty zrzutu
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
 • Na czas trwania imprezy organizator zapewnia opiekę medyczną

 

BIEG NA 5 KM

 • W biegu mogą brać udział osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież, które w dniu biegu mają ukończone 13 lat
 • Osoby niepełnoletnie w dniu biegu muszą przekazać do biura zawodów pisemną zgodę na uczestnictwo w biegu pochodzące od rodziców lub prawnych opiekunów
 • Trasa biegu przebiega głównie przez tereny leśne
 • Wyznaczony limit czasowy – 50 minut
 • Opłata startowa 50 zł, nie podlega zwrotowi
 • Każdy zawodnik otrzyma w ramach pakietu startowego posiłek regeneracyjny na mecie
 • Trasa przebiega przez obszar chronionego krajobrazu.
 • Porzucanie jakichkolwiek śmieci, w tym opakowań po żelach, batonach, napojach na trasie, poza miejscami do tego wyznaczonymi, jest zabronione, pod rygorem dyskwalifikacji
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
 • Na czas trwania imprezy organizator zapewnia opiekę medyczną

Dodatkowo:

Twoje sportowe wspomnienia zostaną uwiecznione na stronie http://www.fotomaraton.pl 

Organizator zapewnia w ramach pakietu startowego relację zdjęć z trasy i mety oraz dyplom ukończenia biegu w formacie PDF (bezpłatny dostęp do pobrania do dn.18.10.2021r.)

Patronat medialny nad wydarzeniem objął największy i najpopularniejszy serwis internetowy z imprezami biegowymi w Polsce - MaratonyPolskie.PL!

O naszych biegach znajdziesz więcej informacji na stronie patrona medialnego MaratonyPolskie.PL 

Z uwagi na uregulowania ustanawiające określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, uczestnicy przebywający w okolicach startu oraz mety, w sytuacji, w której nie jest możliwe zachowanie odległości co najmniej 1,5 m od innych osób, obowiązani są do zakrywania ust i nosa. Przed rozpoczęciem udziału w biegu, a także po jego zakończeniu opuszczając wydarzenie sportowe, uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk.

Oba biegi odbywają się bez udziału publiczności. Przebywanie wzdłuż trasy biegu w celu kibicowania lub obserwowania uczestników jest niedozwolone.

 


ORGANIZATOR

Gmina Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice;
email: sport@michalowice.pl