522

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Gminy Michałowice 2023

Cały proces przeprowadzenia budżetu obywatelskiego trwa około pól roku.

Pierwszym etapem jest zgłaszanie projektów. Rozpocznie się ono 4 maja i będzie trwać ponad 3 tygodnie. Zakończy się 30 maja. Następnie wszystkie projekty zostaną ocenione pod względem formalnym (wyniki zostaną przedstawione  do 20 czerwca) oraz, te z pozytywną oceną formalną, pod względem merytoryczno-prawnym (ogłoszenie wyników do 29 sierpnia).

Ostateczna lista projektów zakwalifikowana do głosowania, wraz z kosztami projektów, ich lokalizacją i numerem do głosowania, zostanie przedstawiona do 16 września 2022 r. ​Głosowanie na projekty będzie trwać 2 tygodnie i zakończy się przed 10 października. Przedsięwzięcia zaproponowane i wybrane przez mieszkańców, które  będą realizowane z przyszłorocznego budżetu, poznamy do 17 października br. 

 

HARMONOGRAM BO 2023

 • Ogłoszenie o wysokości budżetu obywatelskiego na 2023 rok - do 31 marca 2022 r.  
 • Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu budżetu obywatelskiego - do 31 marca 2022 r.  
 • Kampania informacyjna związana z budżetem obywatelskim i zgłaszaniem projektów - od 20 kwietnia 2022 r. 
 • Zgłaszanie projektów przez projektodawców - 4 - 30 maja 2022 r.  
 • Ocena formalna - do 13 czerwca 2022 r.  
 • Podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach oceny formalnej - do 20 czerwca 2022 r.  
 • Ocena merytoryczno-prawna - do 22 sierpnia 2022 r.  
 • Ogłoszenie wyników oceny projektów - do 29 sierpnia 2022 r. 
 • Odwołania  projektodawców od negatywnej oceny merytoryczno-prawnej i niedopuszczeniu projektów do głosowania - do 1 września 2022 r.  
 • Rozpatrzenie odwołań od negatywnej oceny projektów - do 9 września 2022 r.  
 • Publikacja ostatecznej listy projektów zakwalifikowanych do głosowania, wraz z kosztami projektów, ich lokalizacją i numerem do głosowania - do 16 września 2022 r.   
 • Kampania informacyjna zachęcająca mieszkańców do głosowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego - do 26 września 2022 r.  
 • Głosowanie na projekty - 26 września -  10 października 2022 r. 
 • Podanie wyników głosowania  do publicznej wiadomości - do 17 października 2022 r.  

Harmonogram BO - zarządzenie