89

 

USTALENIE KOLEJNOŚCI PROJKETÓW NA KARCIE DO GŁOSOWANIA

12 września br. odbyło się spotkanie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego, podczas którego zostało przeprowadzone losowanie kolejności projektów na karcie do głosowania. 

Glosowanie trwać będzie od 27 września do 11 października br. Projekt, aby został skierowany do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, musi uzyskać co najmniej 35 głosów mieszkańców. 

Kolejność projektów na karcie do głosowania :

1. Będziemy żeglarzami. Teoretyczny kurs na patent. Zajęcia dla dzieci w wieku 14- 18 lat oraz dorosłych – Komorów - osiedle Komorów - 9 200,00 zł

2. Tanecznie w plenerze - sołectwo Reguły - 42 000,00 zł

3. Badam, odkrywam, doświadczam - cykl zajęć ogólnorozwojowych dla najmłodszych dzieci (w wieku od 6 miesięcy do 3 lat) w świetlicy w Opacz-Kolonii - sołectwo Opacz-Kolonia - 27 000,00 zł

4. Taneczne wieczory na dechach - tematyczne wieczorki taneczne w plenerze. Cykl letnich zabaw integracyjnych dla mieszkańców - sołectwo Nowa Wieś - 35 300,00 zł

5. Zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci i młodzieży - osiedle Michałowice - 27 000,00 zł

6. Utrzymanie sprawność fizycznej przez wakacje – Reguły - sołectwo Reguły - 3 100,00 zł

7. Utrzymanie sprawność fizycznej przez wakacje - Michałowice -osiedle Michałowice -3  100,00 zł

8. "Gmina Michałowice dla dzieci. Gra spacerowa” - książeczka dla dzieci - sołectwo Reguły - 25 000,00 zł

9. Opera barokowa - osiedle Michałowice - 30 000,00 zł

10. Tanecznym krokiem przez świat. Terapia tańcem. Nauka popularnych tańców świata - osiedle Granica - 39 600,00 zł

11. Klub Italia Vera - cykliczne spotkania dla mieszkańców zainteresowanych poznawaniem włoskiej kultury i sztuki życia, w tym praktykowaniem języka, poznawaniem tajników kuchni i włoskich obyczajów - sołectwo Reguły - 24 000,00 zł

12. Przygoda z ceramiką - warsztaty w Komorowie - osiedle Komorów - 25 000,00 zł

13. Zredukuj stres – cykl wykładów wprowadzających w techniki relaksacyjne i sposoby obniżania poziomu stresu. Profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego oraz integracja - sołectwo Reguły - 62 850 zł

14. Dawniej niż wczoraj - wieczory z muzyką dawną - sołectwo Reguły - 30 000 zł

15.  Słucha, ale czy słyszy - przesiewowe badania przetwarzania słuchowego dla dzieci - osiedle Michałowice - 41 000,00 zł

16. Radosne śpiewanie - grupowe warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży w Michałowicach - osiedle Michałowice -13 250,00 zł

17. Będziemy żeglarzami. Teoretyczny kurs na patent. Zajęcia dla dzieci w wieku 14- 18 lat oraz dorosłych – Michałowice - osiedle Michałowice - 9200,00 zł

18. Namalować świat-nauka rysunku i malarstwa- osiedle Granica - 30 000,00 zł

19. Koszykówka dla dzieci i młodzieży - osiedle Michałowice - 39 500,00 zł

20. Radosne śpiewanie - grupowe warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży w Komorowie - osiedle Komorów - 13 250,00 zł

21.  Faszynowanie linii brzegowej oczka wodnego oraz wykonanie pomostu między dwoma mostkami - sołectwo Sokołów  - 112 000,00 zł

Załączniki

Kolejność projektów do głosowania