45

Opis projektów

Projekt nr 1

Bębnimy dla zdrowia i radości - warsztaty bębniarskie dla dużych i małych, dla młodych i dojrzałych, czyli dla każdego

 

Adres (ulica i nr/ rejon ulic)

osiedle Komorów, "Warsztat" ul. Ceglana 2d lub Plac Paderewskiego - w zależności od warunków pogodowych

 

Opis lokalizacji

Pomieszczenie zamknięte lub zajęcia na zewnątrz.

 • Uzasadnienie realizacji projektu

Warsztaty bębniarskie to propozycja dla każdego, kto ma ochotę doświadczyć wspólnego muzykowania. Granie na bębnach to spotkanie z grupą, to proces wspólnego tworzenia, to także praca z emocjami, to doświadczenie własnej energii i energii innych. |praca w grupie sprzyja jednocześnie integracji, również międzypokoleniowej, gdyż spotkania i wspólne muzykowanie mają swoją moc.

 • Skrócony opis projektu

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z technika grania na bębnach oraz wspólne muzykowanie pozwalające na ekspresję emocji i energii. Nauka gry na bębnach integruje, rozluźnia i jednoczy. granie na bębnach redukuje stres i obniża napięcie mięśni, wyzwala dużo naturalnej, pozytywnej energii, przezwycięża izolacje społeczne, buduje pozytywne relacje w zespole. warsztaty przeznaczone są dla każdego, bez ograniczeń wiekowych.

 • Szczegółowy opis projektu

Gra na bębnach opiera się na budowaniu rytmów, ich powtarzalności, tak by powstała zgodna kompozycja kreatywna. praca w grupie pozwala przezwyciężyć społeczna izolację. Uczestnicy warsztatów wkraczają w świat naturalnych rytmów i energetycznej muzyki. Warsztaty odbywać się będą w dwóch grupach wiekowych: dla młodzieży szkolnej do 15 lat oraz dla osób, które ukończyły 16 lat. Zajęcia odbywać się będą w 2 cyklach: jesienno-zimowym i wiosenno-letnim, po 12 spotkań cotygodniowych. W warsztacie może wziąć udział do 25 osób, co oznacz, że w każdym cyklu weźmie udział do 50 osób. Korzystne byłoby aby warsztaty odbywały się na terenie jednej ze szkół na terenie Gminy Michałowice, młodzież miałaby łatwiejszy dostęp ( np. wiosną w Michałowicach a jesienią w Komorowie). Czas trwania jednego spotkania to 60 minut. Prowadzący zapewnia instrumenty. Warsztaty dla obu grup wiekowych odbywają się tego samego dnia, jeden po drugim. Rekrutacja uczestników prowadzona jest na podstawie zgłoszeń mailowych oraz telefonicznych. Nabór uczestników wg kolejności zgłoszeń. Dopuszcza się odstępstwa od przydziału do grupy ze względu na wiek jeżeli są wolne miejsca. W edycji jesiennej preferujemy nowych uczestników, chociaż jeżeli są wolne miejsca, to mogą udział wziąć uczestnicy edycji wiosennej. Jeżeli ktoś opuszcza 2 zajęcia z rzędu to na jego miejsce może dołączyć kolejna osoba z listy rezerwowej. Projekt zawiera w sumie 48 spotkań po 60 minut, po 24 spotkania w każdym cyklu.

 • Odbiorcy projektu

Mieszkańcy, którzy chcą doświadczyć wspólnego grania na bębnach. Osoby narażone na skutki izolacji społecznej spowodowanej pandemią. Osoby zmagające się ze stresem, uczuciami agresji i gniewu. Mieszkańcy poszukujący możliwości ekspresji artystycznej.

 • Szacowane koszty realizacji projektu

Szacowany łączny koszt realizacji projektu: 39 200,00 PLN.


 

Projekt nr 2

Kontaktujmy się z przyjaciółmi Włochami w ich języku - nauka języka włoskiego dla początkujących, dla mieszkańców gminy Michałowice w sali biblioteki lub w szali szkolnej w Komorowie

 

Adres (ulica i nr/ rejon ulic)

osiedle Komorów - biblioteka, ul. Kraszewskiego 3/szkoła ul. Marii Dąbrowskiej 12/20

Opis lokalizacji

 

 • Uzasadnienie realizacji projektu

Znajomość języków otwiera możliwości komunikowania się. Kurs językowy integruje uczestników. Po opanowaniu podstaw nauki języka, uczestnik jest zmotywowany do samodzielnej nauki. nauka języka jest wskazana dla seniorów, jako ćwiczenie pamięci i dla uczącej się młodzieży.

 • Skrócony opis projektu

Celem projektu jest integracja społeczności gminy Michałowice podczas trwania kursu języka włoskiego, a w przyszłości integracja i możliwość komunikowania się z mieszkańcami partnerskiej gminy włoskiej podczas wizyt Włochów w Polsce lub ewentualnych naszych wizyt we Włoszech.

 • Szczegółowy opis projektu

Projekt polega na zorganizowaniu kursu języka włoskiego na żywo na terenie biblioteki gminnej w Komorowie lub w szkole, z ewentualnością przejścia na zajęcia online, jeśli zaszłaby taka konieczność, z powodu epidemii. Zajęcia trwałyby 1,5 godziny i odbywałyby się dwa razy w tygodniu. W projekcie przewidziane jest rozdanie materiałów do nauki. Nauka obejmowałaby czas trwania roku szkolnego, nie licząc wakacji - 8 miesięcy.

 • Odbiorcy projektu

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Michałowice bez względu  na wiek, do każdego, kto chciałby uczyć się języka włoskiego. Liczbę uczestników może limitować wielkość sali.

 • Szacowane koszty realizacji projektu

Szacowany łączny koszt realizacji projektu: 13 300,00 PLN.


 

Projekt nr 3

Karta życia

 

Adres (ulica i nr/ rejon ulic)

Komorów Osiedle

 

Opis lokalizacji

Komorów Osiedle

 • Uzasadnienie realizacji projektu

W przypadku interwencji służb medycznych, kluczowy jest czas reakcji i zapewnienie odpowiednich informacji ratownikom. Karta Życia to zestaw informacji, które sami spisujemy i chowamy we własnej lodówce (urządzenie posiada 95% domów), by w przypadku interwencji ratowników, Ci łatwo mogli odnaleźć potrzebne informacje medyczne o przyjmowanych lekach, alergiach, historii choroby, dzięki czemu skraca się czas interwencji, a medycy mają potrzebne informacje. Program skierowany jest głównie do seniorów i osób samotnie mieszkających, ale nie tylko. Idea Karty (Koperty) dla Życia jest szeroko rozpropagowana w innych częściach Polski i promowana przez m.in. Caritas, Rzecznika Praw Obywatelskich czy władze samorządowe.

 • Skrócony opis projektu

Idea Karty życia polega na zapisaniu przez mieszkańców Gminy w formie ustandaryzowanego druku wszelkich przydatnych informacji medycznych (np przyjmowane leki, alergie, choroby przewlekłe, etc.). Taką Kartę umieszcza się we własnej lodówce (urządzenie które posiada około 95% domów). W przypadku interwencji ratowników, służbowy ratunkowe wiedzą od razu gdzie szukać potrzebnych informacji (nawet bez udziału innych domowników). Program skierowany jest głównie do seniorów, osób przewlekle chorych, mieszających samotnie, ale nie tylko. Karta informacyjna pozwala zgromadzić informacje medyczne i w bezpieczny sposób przechowywać je we własnym domu, dlatego może służyć wszystkim mieszkańcom.

 • Szczegółowy opis projektu

Program będzie realizowany poprzez dostarczenie mieszkańcom wzorów kart i koperty oraz głównie poprzez rozpropagowanie idei (poprzez ulotki, współprace z lokalnymi aptekami, przychodniami, świetlicami, etc.).

 • Odbiorcy projektu

Mieszkańcy Gminy Michałowice, z nastawieniem na osoby w wieku emerytalnym (ok. 3 tys. osób), osoby samotnie mieszkające, przewlekle chorzy.

 • Szacowane koszty realizacji projektu

Szacowany łączny koszt realizacji projektu: 10 159,60 PLN.


 

Projekt nr 4

Progi spowalniające w ciągu ulicy Ireny i ulicy Podhalańskiej w Komorowie

 

Adres (ulica i nr/ rejon ulic)

osiedle Komorów . Ireny i ul. Podhalańska

 

Opis lokalizacji

 

 • Uzasadnienie realizacji projektu

Mieszkańcy ulicy Podhalańskiej oraz ulicy Ireny widzą potrzebę instalacji 10 progów spowalniających – po 2 przy każdej łezce. Mogłyby być ustawione w miejscach, w których kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, czyli tam gdzie obecnie stoją już tzw. „łezki”. Ich zamontowanie zwiększyłoby bezpieczeństwo mieszkańców oraz przyczyniłoby się do zmniejszenia ilości wypadków drogowych na ww. ulicach. Droga, przy której zamontowane byłyby spowalniacze jest bardzo ruchliwa, a progi te przyczynią się do respektowania zasad ruchu drogowego. Kierowcy będą bardziej uważni i zdejmą nogę z gazu. Warto również pamiętać, że w tej okolicy znajdują się przystanki autobusowe, z których korzystają dzieci i młodzież.

 • Skrócony opis projektu

Budowa 10 progów spowalniających w ciągu ulicy Ireny i ulicy Podhalańskiej w Komorowie (po jednym z każdej strony istniejących dziś tzw. łezek). Budowa przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.

 • Szczegółowy opis projektu

W świetle opinii mieszkańców łezki nie spełniły oczekiwań i kierowcy wciąż jadą z nadmierną prędkością. Proponowane rozwiązanie zminimalizuje zagrożenia związane z nadmierną prędkością i nierespektowaniem przez kierowców ograniczenia prędkości. Proponowane rozwiązanie zademonstrowano w załączniku.

 • Odbiorcy projektu

Z efektów projektu będą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy Michałowice, a inwestycja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców okolicznych domów.

 • Szacowane koszty realizacji projektu

Budowa 10 progów spowalniających: 50 000,00 PLN


 

Projekt nr 5

Siłownia plenerowa z elementami do workout’u w Granicy

 

Adres (ulica i nr/ rejon ulic)

Granica, przy ul. Nowogranickiej - działka 101/6 (lasek i łąka za szkołą, okolice boiska)

 

Opis lokalizacji

Łąka i Lasek na działce 101/6.

 • Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby aktywnych mieszkańców Granicy i okolicznych miejscowości, którzy chcieliby mieć możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych na wolnym powietrzu. W obecnych czasach plenerowa siłownia stała się alternatywą dla zamkniętych siłowni i klubów fitness. Na terenie Granicy nie ma takiej siłowni, a wskazany teren jest naturalnym miejscem do aktywnego wypoczynku mieszkańców. Wzbogacenie siłowni o elementy do ćwiczeń workout’owych zachęciłoby również młodzież szkolną do spędzania czasu i ćwiczeń na świeżym powietrzu.

 • Skrócony opis projektu

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby aktywnych mieszkańców Granicy i okolicznych miejscowości, którzy chcieliby mieć możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych na wolnym powietrzu. W obecnych czasach plenerowa siłownia stała się alternatywą dla zamkniętych siłowni i klubów fitness. Na terenie Granicy nie ma takiej siłowni, a wskazany teren jest naturalnym miejscem do aktywnego wypoczynku mieszkańców. Wzbogacenie siłowni o elementy do ćwiczeń workout’owych zachęciłoby również młodzież szkolną do spędzania czasu i ćwiczeń na świeżym powietrzu. Dodatkowo bliskość boiska sportowego i terenów zielonych sprzyja poszerzeniu infrastruktury o kolejne elementy zachęcające do aktywności fizycznej. Z takiej formy aktywności fizycznej mogłyby korzystać dzieci z pobliskiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach świetlicy a nawet lekcji WF.

 • Szczegółowy opis projektu

Siłownia plenerowa będzie znajdowała się na otwartym i ogólnodostępnym dla wszystkich terenie. Będzie składała się z przynajmniej 5 słupów po dwa urządzenia na każdym oraz zestawu do workout’u. Na terenie siłowni znajdą się też ławeczki do odpoczynku.

 • Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą okoliczni mieszkańcy, głownie Granicy i Nowej Wsi oraz dzieci i młodzież w ramach świetlicy i WF uczęszczające do ZSP w Nowej Wsi.

 • Szacowane koszty realizacji projektu

Szacowany łączny koszt realizacji projektu: 125 500,00 PLN.


 

Projekt nr 6

"Michałowickie wieczory muzyczne" - cykl comiesięcznych koncertów muzyki poważnej w wykonaniu uznanych artystów różnych pokoleń.

 

Adres (ulica i nr/ rejon ulic)

Reguły, Urząd Gminy Michałowice, al. Powstańców Warszawy 1 - sala multimedialna

 

Opis lokalizacji

Sala multimedialna

 • Uzasadnienie realizacji projektu

Umożliwienie mieszkańcom gminy Michałowice żywego kontaktu z profesjonalnym wykonawstwem muzycznym na najwyższym poziomie artystycznym. Próba stworzenia nowej tradycji stałych, cyklicznych spotkań z muzyką jako odpowiedź na duże zapotrzebowanie społeczne. Walory edukacyjne cyklu - atrakcyjny repertuar będący przeglądem różnych epok, stylów muzycznych, wykonywany na różnych instrumentach w różnych składach.

 • Skrócony opis projektu

Michałowickie wieczory muzyczne” to cykl koncertów muzyki poważnej odbywający się co miesiąc ( z wyjątkiem okresu wakacyjnego). Miejsce – sala multimedialna Urzędu Gminy, kościół parafialny. W koncertach braliby udział znakomici artyści- soliści i kameraliści znani z renomowanych sal koncertowych, nagrań i audycji radiowych. Jeden z koncertów adresowany byłby do najmłodszych odbiorców- dzieci (walory edukacyjne i popularyzatorskie). Koncerty trwałyby ok. 90 minut, w połowie planowana jest piętnastominutowa przerwa. W założeniu koncerty będę bezpłatne, w przypadku dużego zainteresowania ustalony zostanie limit kart wolnego wstępu. Firma Yamaha zapewni bezkosztowe wypożyczenie i nastrojenie niezbędnego w czasie koncertów wysokiej klasy fortepianu.

 • Szczegółowy opis projektu

Zamiarem pomysłodawców jest stworzenie nowej tradycji comiesięcznych koncertów muzyki poważnej. Ich atrakcyjność to różnorodność wykonywanych utworów, instrumentów, a przede wszystkim wysoki poziom wykonawców. Tylko w ten sposób można dotrzeć do większej grupy odbiorców - melomanów oraz tych, dla których będzie to pierwszy kontakt z tego rodzaju muzyką. Wśród wykonawców mogliby znaleźć się również artyści mieszkający na terenie gminy Michałowice. Pomysłodawcy planują organizowanie koncertów- recitali solowych (fortepian), koncertów duetów (np. wiolonczela i fortepian) oraz koncertów większych zespołów. Jeden z koncertów cyklu adresowany byłby do najmłodszych odbiorców i zawierał elementy edukacyjne i popularyzatorskie. Czas trwania koncertu to ok. 90 minut ( planowana przerwa w połowie koncertu). Koncerty poprzedzane byłyby  wstępem przybliżającym odbiorcom wykonywane utwory i ich twórców. Po koncercie można by zorganizować spotkanie z artystami i dyskusję na tematy interesujące publiczność.  Uzyskany patronat  firmy Yamaha sprawi, że gmina nie poniesie kosztów wypożyczenia i transportu fortepianu, instrumentu niezbędnego w czasie każdego z koncertów. 

 • Odbiorcy projektu

Odbiorcą może być każdy zainteresowany tym gatunkiem muzyki- niezależnie od wieku czy stopnia umuzykalnienia. Dla wielu osób będzie to szansa udziału w koncercie bez konieczności wyjazdu do Warszawy ze wszystkimi kłopotami z tym związanymi.

 • Szacowane koszty realizacji projektu

Szacowany łączny koszt realizacji projektu: 79 500,00 PLN.


 

Projekt nr 7

Wygodny pojemnik na elektrośmieci na osiedlu Michałowice

 

Adres (ulica i nr/ rejon ulic)

Michałowice, ul. Szkolna 15A, na/przy terenie skateparku

 

Opis lokalizacji

Na terenie skateparku (do szczegółowego doprecyzowania przez Urząd Gminy)

 • Uzasadnienie realizacji projektu

Postawienie pojemnika do sortowania różnego rodzaju drobnych elektrośmieci ułatwi ich prawidłową utylizację i pozwoli na sprawniejsze radzenie sobie z nimi przez mieszkańców, bez konieczności jechania do PSZOK-u, kontaktu z urzędem lub szukania miejsc do ich wyrzucenia, nie zawsze znanych lub łatwo dostępnych

 • Skrócony opis projektu

Projekt Wygodny pojemnik na elektrośmieci przewiduje postawienie na michałowickim skateparku specjalnego pojemnika do wrzucania z sortowaniem różnego rodzaju drobnych elektrośmieci: opakowań po tonerach, ładowarek i starych telefonów komórkowych, świetlówek, zużytych baterii itp..

 • Szczegółowy opis projektu

Projekt składa się z części inwestycyjnej obejmującej zakup i posadowienie specjalistycznego pojemnika oraz usługowej obejmującej odbiór i utylizację tych śmieci. Poprzez postawienie pojemnika na terenie skateparku zostanie zapewniona jego szeroka dostępność ograniczona tylko nocnymi godzinami jego zamknięcia. To szersza dostępność czasowa niż w przypadku pojemników na baterie ustawionych w szkołach. Widoczna dostępność pojemnika będzie też mieć efekt promocji sortowania. Pojemniki są dostępne na rynku od wielu wykonawców, ich wybór i zakup nastąpi w standardowej procedurze. Cena takiego pojemnika została oszacowana na podstawie ofert prezentowanych w Internecie i rozmowy roboczej z kierownikiem referatu GKiP. Odbiór pozostawionych śmieci musi być wykonany przez specjalistyczną firmę.

 • Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy osiedla Michałowice i okolicznych jednostek korzystający ze skateparku i mający drobne elektrośmieci do wyrzucenia.

 • Szacowane koszty realizacji projektu

Szacowany łączny koszt realizacji: 30 000,00PLN.


 

Projekt nr 8

"Gdzie słyszysz śpiew - tam idź. Tam dobre serca mają"

 

Adres (ulica i nr/ rejon ulic)

osiedle Komorów "Warsztat", ul. Ceglana 2 

 

Opis lokalizacji

Tak zwany 'Warsztat' w Komorowie.

 • Uzasadnienie realizacji projektu

Rozśpiewanie mieszkańców w rożnym wieku jest naturalną, a często nierealizowaną potrzebą, która w swej karykaturalnej odsłonie objawia się prastarym zaśpiewem "Góralu, czy ci nie żal". Poprowadzenie serii warsztatów śpiewu z odrobiną technicznych ćwiczeń, a z przewagą konkretnych, starannie dobranych piosenek (pieśni) będzie radosnym, integrującym społeczność i dającym długofalowe efekty (muzyka łagodzi obyczaje) w postaci kulturalnej komunikacji międzyludzkiej dotyczącej najszerzej rozumianego spectrum tematów sąsiedzkiego współ- (-życia, -działania, -istnienia) wydarzeniem.

 • Skrócony opis projektu

Już wiemy, ze szła dzieweczka do laseczka, a góralowi prawdopodobnie jest żal, ale ileż to tekstów przed nami! POŚPIEWAJMY SOBIE RAZEM! Dużo pięknych, energicznych, wzruszających, dziarskich, nostalgicznych i przecudnych piosenek, songów, ballad, pieśni... Z gitarą, pianinem czy bębenkiem a i bez niczego też się da, byle Z POGODĄ W SERCU. Poprowadzą nas zawodowcy. Poćwiczymy jak to robić, poćwiczymy, co śpiewu godnym jest i zaśpiewamy tu i ówdzie...

 • Szczegółowy opis projektu

Specjalnie zaproszeni goście poprowadzą serię warsztatów śpiewu dostępnych nieodpłatnie dla wszystkich chętnych. W kilku wybranych terminach mieszkańcy gminy - uczestnicy warsztatów będą mogli wystąpić razem na mini koncertach podsumowujących cały cykl. Lokalizacja, to Warsztat w Komorowie. Szczegóły projektu są w trakcie uzgodnień.

 • Odbiorcy projektu

Absolutnie bez wyjątku wszyscy mieszkańcy naszej gminy.

 • Szacowane koszty realizacji projektu

Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 14 000,00 PLN.