Opis projektów

Opis projektów i zasady głosowania

 

Zasady głosowania 

Głosowanie zostanie przeprowadzone w terminie 24 września - 8 października 2021r. 

  • do udziału w głosowaniu uprawnieni są wszyscy mieszkańcy gminy. W przypadku, gdy mieszkaniec nie ukończył w dniu głosowania 13 lat - w jego imieniu głos oddaje rodzic/opiekun prawny.
  • każdy mieszkaniec może głosować tylko raz, popierając maksymalnie 5 projektów z listy do głosowania.
  • jeżeli mieszkaniec zagłosował więcej niż raz, wszystkie oddane przez niego głosy są nieważne!
  • glosowanie jest imienne - należy podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. 
  • odbywa się ono za pomocą formularza on-line (zostanie uruchomiony 24 września br.), lub papierowej wersji formularza.

 

Ważne! Aby projekt został skierowany do realizacji musi uzyskać co najmniej 35 głosów mieszkańców.  Projekty, które nie otrzymają 35 głosów, nie są brane pod uwagę.

Projekt nr 1

Bębnimy dla zdrowia i radości - warsztaty bębniarskie dla dużych i małych, dla młodych i dojrzałych, czyli dla każdego

 

Adres (ulica i nr/ rejon ulic)

osiedle Komorów, "Warsztat" ul. Ceglana 2d lub Plac Paderewskiego - w zależności od warunków pogodowych

 

Opis lokalizacji

Pomieszczenie zamknięte lub zajęcia na zewnątrz.

  • Uzasadnienie realizacji projektu

Warsztaty bębniarskie to propozycja dla każdego, kto ma ochotę doświadczyć wspólnego muzykowania. Granie na bębnach to spotkanie z grupą, to proces wspólnego tworzenia, to także praca z emocjami, to doświadczenie własnej energii i energii innych. |praca w grupie sprzyja jednocześnie integracji, również międzypokoleniowej, gdyż spotkania i wspólne muzykowanie mają swoją moc.

  • Skrócony opis projektu

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z technika grania na bębnach oraz wspólne muzykowanie pozwalające na ekspresję emocji i energii. Nauka gry na bębnach integruje, rozluźnia i jednoczy. granie na bębnach redukuje stres i obniża napięcie mięśni, wyzwala dużo naturalnej, pozytywnej energii, przezwycięża izolacje społeczne, buduje pozytywne relacje w zespole. warsztaty przeznaczone są dla każdego, bez ograniczeń wiekowych.

  • Szczegółowy opis projektu

Gra na bębnach opiera się na budowaniu rytmów, ich powtarzalności, tak by powstała zgodna kompozycja kreatywna. praca w grupie pozwala przezwyciężyć społeczna izolację. Uczestnicy warsztatów wkraczają w świat naturalnych rytmów i energetycznej muzyki. Warsztaty odbywać się będą w dwóch grupach wiekowych: dla młodzieży szkolnej do 15 lat oraz dla osób, które ukończyły 16 lat. Zajęcia odbywać się będą w 2 cyklach: jesienno-zimowym i wiosenno-letnim, po 12 spotkań cotygodniowych. W warsztacie może wziąć udział do 25 osób, co oznacz, że w każdym cyklu weźmie udział do 50 osób. Korzystne byłoby aby warsztaty odbywały się na terenie jednej ze szkół na terenie Gminy Michałowice, młodzież miałaby łatwiejszy dostęp ( np. wiosną w Michałowicach a jesienią w Komorowie). Czas trwania jednego spotkania to 60 minut. Prowadzący zapewnia instrumenty. Warsztaty dla obu grup wiekowych odbywają się tego samego dnia, jeden po drugim. Rekrutacja uczestników prowadzona jest na podstawie zgłoszeń mailowych oraz telefonicznych. Nabór uczestników wg kolejności zgłoszeń. Dopuszcza się odstępstwa od przydziału do grupy ze względu na wiek jeżeli są wolne miejsca. W edycji jesiennej preferujemy nowych uczestników, chociaż jeżeli są wolne miejsca, to mogą udział wziąć uczestnicy edycji wiosennej. Jeżeli ktoś opuszcza 2 zajęcia z rzędu to na jego miejsce może dołączyć kolejna osoba z listy rezerwowej. Projekt zawiera w sumie 48 spotkań po 60 minut, po 24 spotkania w każdym cyklu.

  • Odbiorcy projektu

Mieszkańcy, którzy chcą doświadczyć wspólnego grania na bębnach. Osoby narażone na skutki izolacji społecznej spowodowanej pandemią. Osoby zmagające się ze stresem, uczuciami agresji i gniewu. Mieszkańcy poszukujący możliwości ekspresji artystycznej.

  • Szacowane koszty realizacji projektu

Szacowany łączny koszt realizacji projektu: 39 200,00 PLN.