63

WYNIKI GŁOSOWANIA - BO 2024

Głosowanie na projekty zgłoszone do III edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Michałowice odbyło się  w okresie 27 września - 11 października 2023 r.

Otrzymaliśmy 1036 kart do glosowania, w tym 1026 - elektronicznie, 10 -  w wersji drukowanej.

50 karty do glosowania zostały unieważnione, gdyż oddano głosy niezgodnie z regulaminem BO:

 • 25 mieszkańców zagłosowało dwa razy.

Zgodnie z zasadami BO głosy  te nie były brane pod uwagę w ustalaniu ostatecznych wyników. Lista rankingowa projektów została opracowana w oparciu o prawidłowo oddane głosy przez 986 mieszkańców. Pula środków finansowych wynosiła 500 000 zł. Suma wszystkich projektów 641 350 zł.

Zasady ustalania wyników:

 • projekt znalazł się na liście rankingowej, od największej do najmniejszej liczby otrzymanych głosów, jeśli uzyskał min. 35 głosów – wszystkie projekty spełniły ten wymóg,
 • o wyborze projektu do realizacji decydowała nie tylko liczba głosów i miejsce na liście rankingowej, ale także jego lokalizacja.

W oparciu o powyższe zasady zostały przeprowadzone 4 etapy wyboru projektów:

 • w I etapie do realizacji zostały skierowane po jednym projekcie z danego sołectwa/osiedla, który uzyskał najwyższą liczbę głosów (pierwsze 7 projektów),
 • w II, III i IV etapie - po pierwszej weryfikacji nie zostały wyczerpane wszystkie środki BO (500 000 zł), więc w powyższych etapach klasyfikowano kolejne projekty z listy rankingowej zlokalizowane w różnych sołectwach/osiedlach, aż do wyczerpania środków (8 kolejnych projektów).

 

Projekty, które zostały wybrane do realizacji w ramach BO 2024:

 1. Przygoda z ceramiką - warsztaty w Komorowie – 326 głosów, Komorów; 25 000,00 zł (I etap oceny)
 2. Koszykówka dla dzieci i młodzieży – 229 głosów – Michałowice; 39 500,00 zł (I etap oceny)
 3. Tanecznym krokiem przez świat. Terapia tańcem. Nauka popularnych tańców świata – 180 głosów, Granica; 39 600,00 zł (I etap oceny)
 4. Taneczne wieczory na dechach - tematyczne wieczorki taneczne w plenerze. Cykl letnich zabaw integracyjnych dla mieszkańców – 179 głosów; Nowa Wieś; 35 300,00 zł (I etap oceny)
 5. Faszynowanie linii brzegowej oczka wodnego oraz wykonanie pomostu między dwoma mostkami – 156 głosów; Sokołów; 112 000,00 zł (I etap oceny)
 6. Klub Italia Vera - cykliczne spotkania dla mieszkańców zainteresowanych poznawaniem włoskiej kultury i sztuki życia, w tym praktykowaniem języka, poznawaniem tajników kuchni i włoskich obyczajów – 144 glosy; Reguły; 24 000,00 zł (I etap oceny)
 7. Badam, odkrywam, doświadczam - cykl zajęć ogólnorozwojowych dla najmłodszych dzieci (w wieku od 6 miesięcy do 3 lat) – 74 głosy; Opacz-Kolonia; 27 000,00 zł; (I etap oceny)
 8. Słucha, ale czy słyszy - przesiewowe badania przetwarzania słuchowego dla dzieci  - 198 głosów; Michałowice; 41 000,00 zł; (II etap oceny)
 9. Namalować świat-nauka rysunku i malarstwa – 152 głosy– Granica; 30 000,00 zł (II etap oceny)
 10. Utrzymanie sprawności  fizycznej przez wakacje - 135 głosów; Reguły; 3 100,00 zł; (II etap oceny)
 11. Będziemy żeglarzami. Teoretyczny kurs na patent. Zajęcia dla dzieci w wieku 14- 18 lat oraz dorosłych – 120 głosów;    Komorów; 9 200,00 zł (II etap oceny)
 12. Utrzymanie sprawności  fizycznej przez wakacje – 182 głosy; Michałowice; 3 100,00 zł (III etap oceny)
 13. Zredukuj stres – cykl wykładów wprowadzających w techniki relaksacyjne i sposoby obniżania poziomu stresu. Profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego oraz integracja – 120 głosów; Reguły;  62 850,00 zł (III etap oceny)
 14. Radosne śpiewanie - grupowe warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży -  66 głosów; Komorów; 13 250,00 zł (III etap oceny)
 15. Zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci i młodzieży - 141 głosów – Michałowice; 27 000,00 zł (IV etap oceny)

 

Pozostałe projekty, które nie zakwalifikowały się do realizacji, gdyż pozostałe środki BO (8 100 zł) nie wystarczą na ich realizację:

 1.  Będziemy żeglarzami. Teoretyczny kurs na patent. Zajęcia dla dzieci w wieku 14- 18 lat oraz dorosłych - 97 głosów; Michałowice; 9 200,00 zł
 2.  Radosne śpiewanie - grupowe warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży w Michałowicach – 65 głosów; Michałowice; 13 250,00 zł
 3. Tanecznie w plenerze – 65 głosów; Reguły; 42 000,00 zł
 4. Gmina Michałowice dla dzieci. Gra spacerowa - książeczka dla dzieci – 58 głosów; Reguły; 25 000,00 zł
 5. Opera barokowa – 53 głosy; Michałowice; 30 000,00 zł
 6. Dawniej niż wczoraj - wieczory z muzyką dawną – 42 głosów; Reguły; 30 000,00 zł 

 

 

Ustalenie wyników BO 2024 oraz wykaz szczegółowy listy projektów dostępne są w załącznikach w pdf 

 

Ustalanie wyników

Wyniki BO 2024