6

Projekt nr 11

Progi spowalaniające w ciągu ulicy Ireny i Podhalańskiej w Komorowie

 

Adres (ulica i nr/ rejon ulic)

Ulica Ireny i Podhalańska w Komorowie

 

Opis lokalizacji

 

 • Uzasadnienie realizacji projektu

  Mieszkańcy ulicy Podhalańskiej oraz Ireny widzą potrzebę instalacji 10 progów spowalaniających – po 2 przy każdej łezce. Mogłyby być ustawione w miejscach, w których kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, czyli tam gdzie obecnie stoją już tzw. „Łezki”. Ich zamontowanie zwiększyłoby bezpieczeństwo mieszkańców oraz przyczyniłoby się do zmniejszenia ilości wypadków drogowych na ww. ulicy. Droga przy której zamontowane byłyby spowalniacze jest bardzo ruchliwa, a progi te przyczynią się do respektowania zasad ruchu drogowego. Kierowcy będą bardziej uważni i zdejmą nogę z gazu. Warto również pamiętać, że w tej okolicy znajdują się przystanki autobusowe, z którego korzystają dzieci i młodzież.

 

 • Skrócony opis projektu

Budowa 10 progów spowalniających w ciągu ulicy Ireny i Podhalańskiej w Komorowie (po jednym z każdej strony istniejących dziś tzw. łezek. Budowa przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.

 

 • Szczegółowy opis projektu

  W świetle opinii mieszkańców łezki nie spełniły oczekiwań i kierowcy wciąż jadą z nadmierną prędkością. Proponowane rozwiązanie zminimalizuje zagrożenia związane z nadmierną prędkością i nie respektowaniem przez kierowców ograniczenia prędkości. Proponowane rozwiązanie zademonstrowano w załączniku.

 

 • Odbiorcy projektu

  Z efektów projektu będą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy Michałowice, a inwestycja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców okolicznych domów.

 

 • Szacowane koszty realizacji projektu

  Budowa 10 progów spowalniających: 50 000 zł