9

Projekt nr 19

Karta życia

 

Adres (ulica i nr/ rejon ulic)

Gmina Michałowice

 

Opis lokalizacji

Gmina Michałowice

 • Uzasadnienie realizacji projektu

  W przypadku interwencji służb medycznych, kluczowy jest czas reakcji i zapewnienie odpowiednich informacji ratownikom. Karta Życia to zestaw informacji, które sami spisujemy i chowamy we własnej lodówce (urządzenie posiada 95% domów), by w przypadku interwencji ratowników, Ci łatwi mogli odnaleźć potrzebne informacje medyczne o przyjmowanych lekach; alergiach; historii choroby; dzięki czemu skraca się czas interwencji, a medycy mają potrzebną informację. Program skierowany jest głównie do seniorów i osób samotnie mieszkających ale nie tylko. Idea Karty (Koperty) dla Życia jest szeroko rozpropagowana w innych częściach Polski i promowana przez m.in. Caritas, Rzecznika Praw Obywatelskich czy władze samorządowe.
   
 • Skrócony opis projektu

Idea Karty życia polega na zapisaniu przez mieszkańców Gminy w formie ustandaryzowanego druku wszelkich przydatnych informacji medycznych (np przyjmowane leki, alergie, choroby przewlekłe, etc). Taką Kartę umieszcza się we własnej lodówce (urządzenie które posiada ca 95% domów). W przypadku interwencji ratowników, służbowy ratunkowe wiedzą od razu gdzie szukać potrzebnych informacji (nawet bez udziału innych domowników). Program skierowany jest głównie do seniorów, osób przewlekle chorych, mieszających samotnie; ale nie tylko (ok 4 tys osób na terenie gminy to osoby w wieku emerytalnym). Karta informacyjna pozwala zgromadzić informacje medyczne i w bezpieczny sposób przechowywać je we własnym domu, dlatego może służyć wszystkim mieszkańcom

 

 • Szczegółowy opis projektu

  Program będzie realizowany poprzez dostarczenie mieszkańcom wzorów kart i koperty oraz głównie poprzez rozpropagowanie idei (poprzez ulotki, współprace z lokalnymi aptekami, przychodniami, świetlicami, etc)

 

 • Odbiorcy projektu

  Wszyscy mieszkańcy Gminy Michałowice, z nastawieniem na osoby w wieku emerytalny (ok 4 tys osób), osoby samotnie mieszkające, przewlekle chorzy..

 

 • Szacowane koszty realizacji projektu

  Wydruk kart, zakup kopert (foliowych, z nadrukami) - ok 3 PLN / sztuka - szacowany koszt łączny przy ok 3 tys kart - 10 tys PLN. 2. Akcja informacyjna - ulotki, reklamy w mediach lokalnych, zatrudnienie hostess (osób zachęcających) na czas wydarzeń gminnych - 7 tys PLN (cza trwania akcji 6 miesięcy) Łączny koszt brutto realizacji projektu: 17 tys PLN