18

Projekt nr 15

Wygodny pojemnik na elektrośmieci na osiedlu Michałowice

 

Adres (ulica i nr/ rejon ulic)

ul. Szkolna 15 A, na terenie skateparku

 

Opis lokalizacji

Na terenie skateparku (do szczegółowego doprecyzowania przez Urząd Gminy)

 • Uzasadnienie realizacji projektu

  Postawienie pojemnika do sortowania różnego rodzaju drobnych elektrośmieci ułatwi ich prawidłową utylizację i pozwoli na sprawniejsze radzenie sobie z nimi przez mieszkańców, bez konieczności jechania do PSZOK-u, kontaktu z urzędem lub szukania miejsc do ich wyrzucenia, nie zawsze znanych lub łatwo dostępnych.

 

 • Skrócony opis projektu

Projekt Wygodny pojemnik na elektrośmieci przewiduje postawienie na michałowickim skateparku specjalnego pojemnika do wrzucania z sortowaniem różnego rodzaju drobnych elektrośmieci: opakowań po tonerach, ładowarek i starych telefonów komórkowych, świetlówek, zużytych baterii itp.

 

 • Szczegółowy opis projektu

  Projekt składa się z części inwestycyjnej obejmującej zakup i posadowienie specjalistycznego pojemnika oraz usługowej obejmującej odbiór i utylizację tych śmieci. Poprzez postawienie pojemnika na terenie skateparku zostanie zapewniona jego szeroka dostępność ograniczona tylko nocnymi godzinami jego zamknięcia. To szersza dostępność czasowa niż w przypadku pojemników na baterie ustawionych w szkołach. Widoczna dostępność pojemnika będzie też mieć efekt promocji sortowania. Pojemniki są dostępne na rynku od wielu wykonawców, ich wybór i zakup nastąpi w standardowej procedurze. Cena takiego pojemnika została oszacowana na podstawie ofert prezentowanych w Internecie i rozmowy roboczej z kierownikiem referatu GKiP. Odbiór pozostawionych śmieci musi być wykonany przez specjalistyczną firmę.

 

 • Odbiorcy projektu

  Wszyscy mieszkańcy osiedla Michałowice i okolicznych jednostek korzystający ze skateparku i mający drobne elektrośmieci do wyrzucenia.

 

 • Szacowane koszty realizacji projektu

  Zakup i zainstalowanie pojemnika na elektrośmieci: 100 000 zł Eksploatacja: odbiór i utylizacja elektrośmieci: 500 zł miesięcznie Łącznie: 106 000 zł