85

Projekt nr 12

Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej

 

Adres (ulica i nr/ rejon ulic)

Zgody

 

Opis lokalizacji

Opacz mała - na polanie u zbiegu ulic raszyńskiej, szarej i parkowej,

 • Uzasadnienie realizacji projektu

  Piłka nożna to najbardziej popularny i masowo uprawiany sport narodowy, który wspaniale integruje niezależnie od wieku. Na dzisiaj dostępne jest zaledwie jedno boisko ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej. Pełnowymiarowe boisko zapewni mieszkańcom michałowic, michałowic-wsi, opaczy małej, opaczy kolonia alternatywę i pozwoli większej liczbie osób uprawiać tą dyscyplinę sportu. Taki obiekt umożliwi również przeprowadzenie innych form rekreacji lub wydarzeń kulturalnych integrujących lokalne społeczności. Z uwagi na wyczerpanie potencjału obiektu przy szkole oraz fakt, że najbliższe boisko znajduje się w odległym sokołowie , takie boisko jest niezbędne i z całą pewnością jego budowa jest uzasadniona potrzebami mieszkańców. Boisko stanowić będzie pierwszy krok do założenia klubu piłki nożnej w michałowicach!
   
 • Skrócony opis projektu

Boisko do piłki nożnej o wymiarach 68 x 105 m (zgodnie z przepisami uefa), opcjonalnie w pełni ogrodzone, umożliwiające zamykanie na noc. Sposób realizacji: potraktowanie nawierzchni glebogryzarką, wyrównanie i walcowanie, a następnie rozłożenie podłoża torfowego pod trawnik i obsianie trawą sportową. Przykładowy projekt i kosztorys w załączeniu.

 

 • Szczegółowy opis projektu

  Boisko do piłki nożnej o wymiarach 68 x 105 m (zgodnie z przepisami uefa), opcjonalnie w pełni ogrodzone, umożliwiające zamykanie na noc. Sposób realizacji: potraktowanie nawierzchni glebogryzarką, wyrównanie i walcowanie, a następnie rozłożenie podłoża torfowego pod trawnik i obsianie trawą sportową. Przykładowy projekt i kosztorys w załączeniu. Cel – ruch na świeżym powietrzu, integracja niezależnie od wieku.

 

 • Odbiorcy projektu

  Wszyscy mieszkańcy michałowic, michałowi-wsi, opaczy małej, opaczy kolonia.

 

 • Szacowane koszty realizacji projektu

  Szacowany łączny koszt realizacji projektu: 51275,61 PLN.

 


 

Projekt nr 17

Leśny park zabaw w Granicy

 

Adres (ulica i nr/ rejon ulic)

działka 101/6 w GRANICY

 

Opis lokalizacji

Lasek na działce 101/6

 • Uzasadnienie realizacji projektu

  Projekt jest odpowiedzią na potrzeby dzieci i młodzieży mieszkających w najbliższej okolicy tj. Granicy, Nowej Wsi i Komorowie. Będzie to miejsce na wolną i kreatywną zabawę rozwijanie wyobraźni i stymulowanie rozwoju psychofizycznego użytkowników. Takiego naturalnego parku zabaw wykorzystującego istniejący potencjał terenu oraz drzewa nie ma w naszej gminie. Leśny park zabaw będzie doskonałym miejscem spotkań na łonie natury dla starszych dzieci i młodzieży. Z parku będą mogły także korzystać dzieci podczas zajęć na świetlicy szkolnej ZSP w Nowej Wsi. Dzięki wyodrębnionej strefie relaksu z hamakami i drewnianymi leżakami będzie to również doskonałe miejsce do relaksu dla dzieci i dorosłych.

 

 • Skrócony opis projektu

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby dzieci i młodzieży mieszkających w najbliższej okolicy tj. Granicy, Nowej Wsi i Komorowie. Będzie to miejsce na wolną i kreatywną zabawę rozwijanie wyobraźni i stymulowanie rozwoju psychofizycznego użytkowników. Takiego naturalnego parku zabaw wykorzystującego istniejący potencjał terenu oraz drzewa nie ma w naszej gminie. Leśny park zabaw będzie doskonałym miejscem spotkań na łonie natury dla starszych dzieci i młodzieży. Z parku będą mogły także korzystać dzieci podczas zajęć na świetlicy szkolnej ZSP w Nowej Wsi. Dzięki wyodrębnionej strefie relaksu z hamakami i drewnianymi leżakami będzie to również doskonałe miejsce do relaksu dla dzieci i dorosłych. Park zabaw będzie zawierał elementy niskiego parku linowego oraz elementy do terapii sensorycznej, podwieszane ścieżki między drzewami jak również domek na drzewie. Będzie tam również miejsce do odpoczynku/relaksu w postaci hamaków umieszczonych między drzewami, a także wygodnych ławeczek i drewnianych leżaków. Będzie to wyjątkowo atrakcyjna i unikatowa przestrzeń na wolnym powietrzu, doskonale wpisująca się w krajobraz tego terenu i służąca bardzo wielu mieszkańcom.

 

 • Szczegółowy opis projektu

  Leśny park zabaw będzie znajdował się na otwartym i ogólnodostępnym terenie. Projekt zakłada wykorzystanie istniejącego potencjału jaki stanowią drzewa. Elementy, które zostaną wprowadzone muszą być w dużej mierze naturalne, drewniane, ekologiczne, tylko w naturalnych kolorach. Park powinien wtapiać się w istniejącą przestrzeń. Projekt będzie składał się z dostępnych na rynku oraz możliwych do adaptacji, między drzewami, elementów stanowiących atrakcje dla dzieci i młodzieży: - podwieszane ścieżki leśne między istniejącymi drzewami - drewniane huśtawki - ścieżki sensoryczne - możliwe do wykonania elementy niskiego parku linowego z drewna - drewniany domek na drzewie - trampolina na poziomie gruntu - drewniane ławeczki - drewniane leżaki - w strefie relaksu - hamaki - w strefie relaksu

 

 • Odbiorcy projektu

  Odbiorcami projektu będą starsze dzieci, młodzież jak również dorośli głównie z okolic Granicy, Nowej Wsi i Komorowa. Z parku będą mogły korzystać dzieci z ZSP w Nowej Wsi również w ramach zajęć świetlicowych.

 

 • Szacowane koszty realizacji projektu

  Balansująca kombinacja - niski park linowy, podwieszane ścieżki leśne - 40 000 zł 2. Elementy placu zabaw - drabinki, huśtawki, ścieżki sensoryczne - 30 000 zł 3. Drewniany domek na drzewie - 10 000 zł 4 Drewniane ławki - 5 000 zł 5 Trampolina na poziomie gruntu - 15 000 zł 6 Hamaki - 15 000 zł 7 Drewniane leżaki - 15 000 zł 8 Kosze na śmieci - 1 000 zł Szacowany łączny koszt realizacji projektu: 131 000 zł

 


 

Projekt nr 18

Siłownia plenerowa z elementami do workout’u w Granicy

 

Adres (ulica i nr/ rejon ulic)

działka 101/6 w GRANICY

 

Opis lokalizacji

Łąka i Lasek na działce 101/6

 • Uzasadnienie realizacji projektu

  Projekt jest odpowiedzią na potrzeby aktywnych mieszkańców Granicy i okolicznych miejscowości, którzy chcieliby mieć możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych na wolnym powietrzu. W obecnych czasach plenerowa siłownia stała się alternatywą dla zamkniętych siłowni i klubów fitness. Na terenie Granicy nie ma takiej siłowni, a wskazany teren jest naturalnym miejscem do aktywnego wypoczynku mieszkańców. Wzbogacenie siłowni o elementy do ćwiczeń workout’owych zachęciłoby również młodzież szkolną do spędzania czasu i ćwiczeń na świeżym powietrzu
   
 • Skrócony opis projektu

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby aktywnych mieszkańców Granicy i okolicznych miejscowości, którzy chcieliby mieć możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych na wolnym powietrzu. W obecnych czasach plenerowa siłownia stała się alternatywą dla zamkniętych siłowni i klubów fitness. Na terenie Granicy nie ma takiej siłowni, a wskazany teren jest naturalnym miejscem do aktywnego wypoczynku mieszkańców. Wzbogacenie siłowni o elementy do ćwiczeń workout’owych zachęciłoby również młodzież szkolną do spędzania czasu i ćwiczeń na świeżym powietrzu. Dodatkowo bliskość boiska sportowego i terenów zielonych sprzyja poszerzeniu infrastruktury o kolejne elementy zachęcające do aktywności fizycznej. Z takiej formy aktywności fizycznej mogłyby korzystać dzieci z pobliskiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach świetlicy a nawet lekcji WF.

 

 • Szczegółowy opis projektu

  Siłownia plenerowa będzie znajdowała się na otwartym i ogólnodostępnym dla wszystkich terenie. Będzie składała się z przynajmniej 5 słupów po dwa urządzenia na każdym oraz zestawu do workout’u Na terenie siłowni znajdą się tez ławeczki do odpoczynku

 

 • Odbiorcy projektu

  Odbiorcami projektu będą okoliczni mieszkańcy głownie Granicy i Nowej Wsi oraz dzieci i młodzież w ramach świetlicy i WF uczęszczające do ZSP w Nowej Wsi.

 

 • Szacowane koszty realizacji projektu

  Jeden słup z dwoma urządzaniami x 5 - 60 000 zł 2. Zestaw do workout’u - 30 000 zł 3. Ławki - 2 500 zł Szacowany łączny koszt realizacji projektu: 92 500 zł.

 


 

Projekt nr 20

Przestrzeń Rekreacyjna nad stawami w Michałowicach

 

Adres (ulica i nr/ rejon ulic)

Teren zbiornika retencyjnego w Michałowicach

 

Opis lokalizacji

Teren zbiornika retencyjnego w Michałowicach, od strony północnej

 • Uzasadnienie realizacji projektu

  Teren nad stawami w Michałowicach po wybudowaniu ścieżki rowerowej stał się jednym z najbardziej uczęszczanych terenów zielonych dla mieszkańców Michałowic, Pęcic, Reguł (ale nie tylko). Jednak oprócz ścieżki rowerowej i samych stawów brak jest infrastruktury umożliwiającej wypoczynek w terenie zielonym. Infrastruktura pomoże także w minimalizowaniu szkodliwego wpływu na tereny zielone. Brakuje w pobliskiej okolicy miejsc gdzie można legalnie grillować i rozpalić ognisko Projekt przewiduje postawienie ławek i stołów z zadaszeniem, terenu a’la boisko; wyznaczenie miejsc na grilla, miejsc na ognisko, stojaków rowerowych, toalety przenośnej, koszy na śmieci.

 

 • Skrócony opis projektu

Zagospodarowania terenu stawów w Michałowicach poprzez utworzenie strefy rekreacyjnej na spędzanie wspólnego czasu; poprzez ustawienie: - stołów z ławkami i zadaszeniem (wraz z utwardzeniem terenu) – 4 osobne stanowiska - przygotowanie murowanego miejsca na ognisko - śmietników - toalety przenośnej - stojaka rowerowego - wyrównanie i utwardzenie terenu a’la boisko (ca 100-200 m2) wraz z bramkami

 

 • Szczegółowy opis projektu

  Zagospodarowany teren będzie ogólnodostępny i przeznaczony dla wszystkich mieszkańców gminy.

 

 • Odbiorcy projektu

  Wszyscy mieszkańcy gminy Michałowice.

 

 • Szacowane koszty realizacji projektu

  Stoły z ławkami i zadaszeniem (wraz z utwardzeniem terenu) – 4 osobne stanowiska po 15 tys PLN każde (koszt z montażem): 60 tys PLN 2. Kosze na śmieci x4 (po 1 tys PLN każdy) + jeden koszt na odchody dla zwierzą: 5 tys PLN 3. Wydzielenie i przygotowanie miejsca na ognisko (a’la kamienny krąg): 10 tys PLN 4. Toaleta przenośna na okres 1 roku - 1 sztuka około 500 zł./miesiąc x 5 miesięcy, okres wiosna - lato / maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień: 2,5 tys PLN 5. Wyrównanie i utwardzenie terenu a’la boisko (ca 100-200 m2) wraz z bramkami (zamocowanymi w gruncie): 15 tys PLN 6. Dosadzenie roślinności (krzewy, drzewa): 30 tys PLN 7. Stojak na rowery 3 tys PLN Łączny koszt brutto 125,5 tys PLN

 


 

Projekt nr 21

Tężnia w Parku w Regułach

 

Adres (ulica i nr/ rejon ulic)

Park Reguły, ul Wiejska

 

Opis lokalizacji

Park Reguły, ul Wiejska

 • Uzasadnienie realizacji projektu

  Uatrakcyjnienie parku w Regułach poprzez ustawienie tężni solankowej. Umożliwienie mieszkańcom bezpłatnego korzystania ze zdrowotnych właściwości tężni Kuracje solankowe wykorzystywane są m.in. w profilaktyce schorzeń górnych dróg oddechowych, zapaleniu zatok, nadciśnieniu, alergii a także w rehabilitacji po przebyciu COVID-19.
   
 • Skrócony opis projektu

Tężnia solankowa wykonana w formie wiaty drewnianej, w której będzie znajdowała się kolumna z gałązek tarniny, po której będzie spływać solanka. W promieniu kilku metrów od słupa powietrze będzie nasycone jodem, bromem i całą gamą mikroelementów takich jak magnez, sód, potas, żelazo. Wokół tężni wytwarza się specyficzny mikroklimat, będący naturalnym leczniczym inhalatorium. Dookoła tężni będą umieszczone ławki..

 

 • Szczegółowy opis projektu

  Tężnia solankowa wykonana w formie wiaty drewnianej, w której będzie znajdowała się kolumna z gałązek tarniny, po której będzie spływać solanka. W promieniu kilku metrów od słupa powietrze będzie nasycone jodem, bromem i całą gamą mikroelementów takich jak magnez, sód, potas, żelazo. Wokół tężni wytwarza się specyficzny mikroklimat, będący naturalnym leczniczym inhalatorium. Dookoła tężni będą umieszczone ławki.

 

 • Odbiorcy projektu

  Wszyscy mieszkańcy gminy Michałowice

 

 • Szacowane koszty realizacji projektu

  Budowa i montaż tężni wraz z ławkami: 150 tys PLN brutto.

 


 

Projekt nr 25

Boisko do siatkówki płażowej w pełni ogrodzone z profesjonalną Powierzchnią

 

Adres (ulica i nr/ rejon ulic)

Michałowice osiedle -na polanie w przestrzeni lesnej u Zbiegu ulic Raszyńskiej i księdzia Jerzego Popiełuszki

 

Opis lokalizacji

W przestrzeni lesnej, która została uporządkowana Przez gminę widoczne sa polany, na których można Zaaranzowac przestrzen rekreacyjną Akternatywna lokalizajca to przestrzeń koło Zbiorników wodnych

 • Uzasadnienie realizacji projektu

  Można śmiało powiedzieć, że siatkówka to nasz drugi sport narodowy, Który wspaniale integruje niezależnie od wieku. Takie profesjonalne boisko pozwoli mieszkańcom aktywnie spędzać Czas na świeżym powietrzu. Jest to nam szczególnie potrzebne teraz Kiedy to przez wiele miesięcy byliśmy pozbawieni wielu aktywności z Powodów pandemii. Podsumowując boisko da nam - świetną zabawę, integrację, ruch na Świeżym powietrzu= zdrowie
   
 • Skrócony opis projektu

Boisko do siatkówki plażowej. W pełni ogrodzone umożliwiające Zamykanie na noc. Wyposażone w profesjonalne podłoże - Przykładowy projekt i kosztorys w załączeniu. Cel - ruch na świeżym powietrzu, integracja niezależnie od wieku. Odbiorcy - wszyscy mieszkańcy michałowic.

 

 • Szczegółowy opis projektu

  Boisko do siatkówki plażowej. Ogrodzone umożliwiające zamykanie Na noc. Wyposażone w profesjonalne podłoże - przykładowy Projekt i kosztorys w załączeniu. Cel - ruch na świeżym powietrzu, integracja niezależnie od wieku. Odbiorcy - wszyscy mieszkańcy michałowic. .

 

 • Odbiorcy projektu

  Mieszkańcy całej gminy michałowic w szczególności michałowic Osiedla, michałowic wsi oraz opaczy

 

 • Szacowane koszty realizacji projektu

  Szacowany łączny koszt realizacji projektu: 152 520 zł

 

Załączniki