14.06.2018 08:35

300 zł dla ucznia - program "Dobry start"

896
Od 1 lipca on-line, a od 1 sierpnia w formie papierowej rozpocznie się przyjmowanie wniosków uprawniających rodziców dzieci uczących się do otrzymania świadczenia "Dobry Start" .

Dla kogo wsparcie?

Dla uczniów rozpoczynających we wrześniu rok szkolny - od 1. klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej (do ukończenia przez ucznia 20 roku życia, w przypadku dzieci niepełnosprawnych - granicą jest 24 rok życia) . 

Uwaga - świadczenie nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola oraz zerówek szkolnych i przedszkolnych oraz osobom uczącym się w szkołach policealnych, szkołach dla dorosłych, a także studentom.

 

Kiedy i gdzie składać wniosek?

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca  on-line przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia - drogą tradycyjną (papierową) w budynku Urzędu Gminy Michałowice przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły – na parterze w sali obsługi interesantów - stanowisko „GOPS Świadczenia Rodzinne" - od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada. Wnioski złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

 

 

Kiedy rodzina otrzyma wyprawkę? 

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach -  gmina będzie miała maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
 

czytaj więcej o programie: Dobry Start  - 300 zł dla ucznia

 

Wzór wniosku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobne tematy: GOPS

Zobacz także